Jaargang 16, Nummer 6, September 2019

Inhoudsopgave

overzichtsartikelen

Continue versus intermitterende behandeling als eerstelijnschemotherapie voor HER2-negatief gemetastaseerd mammacarcinoom

A.K.M. Claessens, M.E.M.M. Bos, M. Lopez-Yurda, J.M. Bouma, V.C.G. Tran-Heijnen, F.L.G. Erdkamp


Landelijke variatie in het behandeladvies bij het multidisciplinair overleg van patiënten met niet-kleincellig longkanker

O. Candiff, I. Walraven, P. Berkhout, R. Damhuis, E.F. Smit, J.S.A. Belderbos


richtlijnen

Revisie van de richtlijn ‘Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase’

C.C.D. van der Rijt, J.P. van den Berg, M.E.W.J. Peters, G. Hartvelt-Faber, J.A. Knoop, H.T.H.J. Niekus, M.J.D.L. van der Vorst, M. Verseveld, A. Terpstra, M. Wals


oncologische observatie

Auto-immuunbijwerkingen bij de behandeling van gemetastaseerd melanoom: ‘case report’ van een patiënt met milde klachten, maar ernstige bijwerkingen

M.K. van der Kooij, E.M.E. Verdegaal, M. Slingerland, F.M. Speetjens, S.H. van der Burg, H.W. Kapiteijn


klinische trial

Fase 1/2-onderzoek naar behandeling met tumorinfiltrerende lymfocyten in combinatie met nivolumab bij patiënten met uitbehandeld inoperabel melanoom

M.K. van der Kooij, E.M.E. Verdegaal, M. Slingerland, F.M. Speetjens, S.H. van der Burg, H.W. Kapiteijn


Neoadjuvante FOLFIRINOX versus neoadjuvante chemoradiotherapie met gemcitabine bij (‘borderline’) resectabel pancreascarcinoom: het PREOPANC-2-onderzoek

Q.P. Janssen, B. Groot Koerkamp, M.G. Besselink, C.H.J. van Eijck, M.Y.V. Homs, G. van Tienhoven, J.W. Wilmink


X