Home » Tijdschriftartikelen » overzichtsartikelen » Continue versus intermitterende behandeling als eerstelijnschemotherapie voor HER2-negatief gemetastaseerd mammacarcinoom

Continue versus intermitterende behandeling als eerstelijnschemotherapie voor HER2-negatief gemetastaseerd mammacarcinoom

Door:
drs. A.K.M. Claessens
drs. A.K.M. Claessens

basisarts, PhD-studente, afdeling Medische Oncologie, Zuyderland Medisch Centrum, locatie Geleen, en GROW - School for Oncology and Developmental Biology, Maastricht University

Meer informatie en artikelen van deze auteur
dr. M.E.M.M. Bos
dr. M.E.M.M. Bos

medisch oncoloog, Erasmus MC

Meer informatie en artikelen van deze auteur
dr. M. Lopez-Yurda
dr. M. Lopez-Yurda

statisticus, afdeling Wetenschappelijke Administratie, Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek

Meer informatie en artikelen van deze auteur
J.M. Bouma
J.M. Bouma

datamanager, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Meer informatie en artikelen van deze auteur
prof. dr. V.C.G. Tjan-Heijnen
prof. dr. V.C.G. Tjan-Heijnen

internist-oncoloog, afdeling Medische Oncologie, Maastricht UMC

Meer informatie en artikelen van deze auteur
dr. F.L.G. Erdkamp
dr. F.L.G. Erdkamp

internist-oncoloog, afdeling Interne Geneeskunde, Borstcentrum Zuyd

Meer informatie en artikelen van deze auteur

SAMENVATTING

Internationale richtlijnen voor gemetastaseerd mammacarcinoom adviseren chemotherapie te continueren totdat er progressie van ziekte dan wel onacceptabele toxiciteit ontstaat. Dit advies is echter onderbouwd met literatuur die grotendeels gedateerde behandelregimes omvat. De Nederlandse Stop&Go-studie vergeleek een intermitterend chemotherapieschema met tweemaal vier kuren (tweede reeks van vier bij progressie ≥3 maanden) ten opzichte van een continu schema van acht opeenvolgende kuren zowel in de eerste als in tweede chemotherapielijn van patiënten met een HER2-negatief op afstand gemetastaseerd mammacarcinoom. Het primaire doel was non-inferioriteit van het intermitterende regime ten opzichte van het continue regime te evalueren, gemeten aan de hand van progressievrije overleving in de eerste behandellijn. Overige uitkomstmaten omvatten totale overleving, effectiviteit van de tweede lijn en kwaliteit van leven. Het intermitterende schema bleek niet non-inferieur met betrekking tot de eerstelijns- progressievrije overleving ten opzichte van het continue schema (hazardratio (HR) 1,17; 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,88–1,57; non-inferioriteitsmarge 1,34). Resultaten voor totale overleving ondersteunen deze conclusie (HR 1,38; 95%-BI 1,00–1,91). Derhalve kan een intermitterend schema niet worden aanbevolen als een nieuwe behandelentiteit en sluit hiermee aan bij de reeds bestaande literatuur en richtlijnadviezen.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2019;16:216–23)

Om het volledige artikel te kunnen lezen, heeft u de volgende mogelijkheden:


* (dit is alleen mogelijk voor Medisch Specialisten en artsen in opleiding tot medisch specialist met BIG nr. met voorschrijfbevoegdheid werkzaam binnen de oncologie in Nederland)

Koop nu voor €1,80 Inclusief 21% btw
Deze PDF is eigendom van NTvO uitgegeven door Ariez B.V. en mag niet elders worden gepubliceerd of gebruikt.
Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2020 NTVO
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.