LEEFSTIJLGENEESKUNDE

Leefstijladvisering binnen de oncologie. Wat houdt ons nog tegen? Een kwalitatieve studie naar belemmerende en bevorderende factoren

NTVO - jaargang 19, nummer 4, juni 2022

J.A.L. Ypma BSc, dr. A. Oerlemans , prof. dr. H.J. Bloemendal , R. Verstralen , prof. dr. L.A.L.M. Kiemeney

SAMENVATTING

Achtergrond: Een gezonde leefstijl kan veel gezondheidswinst opleveren voor kankerpatiënten. Dit vereist actie op het gebied van ziektepreventie en gezondheidsbevordering, waarbij ook ziekenhuizen een belangrijke rol moeten spelen. Momenteel is leefstijladvisering niet expliciet geïntegreerd in de dagelijkse praktijk van oncologisch zorgverleners. Doel: In kaart brengen van de opvattingen van zorgverleners omtrent het geven van leefstijladviezen en het implementeren van effectieve leefstijlinterventies. Methode: Kwalitatieve studie, door middel van semigestructureerde diepte-interviews met oncologisch zorgmedewerkers werkzaam in het Radboudumc (n=14). Resultaten: Genoemde barrières voor het bespreken van leefstijl zijn een gebrek aan kennis, onvoldoende tijd, financiële belemmeringen en weinig gemotiveerde patiënten. Bevorderende factoren zijn goede doorverwijzingsmogelijkheden, duidelijke handvatten en afspraken, goede samenwerking, ervaring met motiverende gespreksvoering en het beschikbaar zijn van bewijskracht omtrent leefstijladviezen. Herhaaldelijk contact en gepersonaliseerde zorg lijken essentiële onderdelen van een goede leefstijlbegeleiding. Conclusie: De zorgverleners zijn zich bewust van het belang van een gezonde leefstijl bij kankerpatiënten en staan positief tegenover veranderingen. Ze zijn van mening dat zorgverleners een rol behoren te spelen in het aankaarten van gezonde leefstijl, maar voor de daadwerkelijke leefstijlbegeleiding verwijzen zij de patiënt liever door. Er zal met bovengenoemde factoren rekening moeten worden gehouden om tot succesvolle leefstijlbevordering te komen.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2022;19:143–9)

Lees verder

MUMC+ biedt leefstijlinterventie aan borstkankerpatiënten met overgewicht

NTVO - 2022, nummer 1, february 2022

drs. D. Vrouwenvelder

“We willen dat ons beroep overbodig wordt”, klinkt het uit de mond van oncologisch-chirurgen prof. dr. Marjolein Smidt en dr. Sanne Engelen (beiden MUMC+, Maastricht). Zij behandelen in hun oncologiecentrum voornamelijk patiënten met borstkanker en zien dat in hun vakgebied nog veel winst te behalen is op het gebied van leefstijl. In het MUMC+ krijgen oncologiepatiënten met overgewicht tegenwoordig standaard een leefstijltraject aangeboden. “We moeten leefstijl bespreekbaar maken in de spreekkamer.”

(NED TIJDSCHR ONCOL 2022;19:7-9)

 

Lees verder

Interview met Dr. Fränzel van Duijnhoven over de rol van voedings- en leefstijlfactoren in de ontwikkeling van dikkedarmkanker

NTVO - 2021, nummer 6, september 2021

W. van Altena

Dr. Fränzel van Duijnhoven is werkzaam bij Wageningen Universiteit als universitair docent voeding, genen en dikkedarmkanker. Haar onderzoek is gericht op de rol van voedings- en leefstijlfactoren in de ontwikkeling en het verloop van zowel sporadische als erfelijke dikkedarmkanker, zoals het Lynch-syndroom.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2021;18:183-5)

Lees verder