ingezonden brieven

IKNL Financiering consultdiensten radiotherapie

NTVO - , nummer ,

T. Merkx , C. Rasch

Datum: 6 augustus 2020

Referentie: Consultdiensten TM 2020

Onderwerp: Financiering consultdiensten radiotherapie

Aan: alle contactpersonen radiotherapeutische centra en afdelingen in Nederland, leden van de NVRO

 

Geachte collega,

Zoals u gewend bent ontvangen medisch specialisten sedert vele jaren vergoedingen voor het verrichten van transmurale (regionale) oncologische consultdiensten. Deze financiering wordt door VWS bekostigd. IKNL heeft hierin slechts een ‘kassierfunctie’ en ‘sluist’ deze gelden, volgens reeds lang geleden vastgestelde vaste verdeelsleutels, door naar de consultverlenende ziekenhuizen en radiotherapeutische centra.

De hoogte van deze financiering (en dus ook vergoeding) is nimmer geïndexeerd dan wel aangepast aan de toegenomen volumina en veranderende overlegstructuren. Daarom staat de hoogte van de vergoeding bij geen enkel ziekenhuis en radiotherapeutisch centrum meer in verhouding tot de geleverde diensten. De laatste tijd ontvangen wij veel vragen over de huidige en toekomstige financieringswijze van consultdiensten radio-therapie. Vandaar dan ook deze brief.

Vorige jaar besloot de minister van VWS om de financiering van de consultdiensten (en dus ook de radiotherapie) op een andere manier te willen gaan financieren (zie de link naar de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 25 juni 2019).* Tot op heden is echter nog niet bekend vanaf wanneer en op welke manier deze diensten dan wél gefinancierd zullen worden.

Over alle mogelijke (meer passende) financieringsvormen zijn SONCOS, NVRO en IKNL met VWS in gesprek. Helaas is tot op heden echter nog geen voortgang geboekt. Voor 2021 betekent dit vooralsnog dat IKNL de huidige ‘kassier-functie’ zal continueren, wetende dat dit geen recht doet aan de werkelijkheid. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Altijd tot nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,

IKNL NVRO

Thijs Merkx Coen Rasch

Voorzitter raad van bestuur Voorzitter bestuur

Lees verder

Rectificatie incidentie leukemie en solide tumoren door bestraling tijdens de zwangerschap

NTVO - 2015, nummer 7, november 2015

J.B. van de Kamer , prof. dr. H. Struikmans

(NED TIJDSCHR ONCOL 2015;12:289)

Lees verder

Kansloos of toch?

NTVO - 2015, nummer 5, august 2015

dr. F. Groenevelt

(NED TIJDSCHR ONCOL 2015;12:206)

Lees verder

Stand van zaken: patiënten en protonen

NTVO - 2012, nummer 6, september 2012

dr. F. Groenevelt

 

(NED TIJDSCHR ONCOL 2012;9:241–2)

Lees verder

Bevacizumab voor gemetastaseerd colorectaal carcinoom in de dagelijkse praktijk

NTVO - 2012, nummer 2, march 2012

prof. dr. C.J.A. Punt

(NED TIJDSCHR ONCOL 2012;9:54–6)

Lees verder