Het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie (NTVO) is het tijdschrift voor klinische na- en bijscholing van medisch specialisten werkzaam in de oncologie, onder meer internist-oncologen/medisch oncologen, gynaecologen, urologen, longartsen, hematologen, maag-darmartsen, neurologen en overige specialisten interne geneeskunde werkzaam binnen de oncologie, alsmede voor radiotherapeuten, oncologisch chirurgen en ziekenhuisapothekers met aandachtsgebied oncologie. NTVO wordt via controlled circulation kosteloos aangeboden aan alle praktiserende medisch specialisten en arts-assistenten in opleiding werkzaam binnen de oncologie in Nederland. Het NTVO is tevens het officiële wetenschappelijke orgaan en platform van SONCOS en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO).

De inhoud komt tot stand door een onafhankelijke redactieraad en wordt gerefereerd teneinde objectieve informatieverstrekking te waarborgen.

Vanzelfsprekend staat het NTvO open voor spontane bijdragen van lezers. Spontaan ingezonden bijdragen of referaten kunnen – na beoordeling en goedkeuring van de hoofdredactieraad – worden geplaatst. Meer informatie hierover vindt u onder aanleveren van artikelen.

VERSCHIJNINGSFREQUENTIE

Het NTVO verschijnt 8 maal per jaar.

DOEL VAN NTVO

Het doel van het tijdschrift is de lezers snel op de hoogte te brengen van relevante actuele ontwikkelingen met betrekking tot diagnostiek en klinisch management van oncologische aandoeningen. Door u tijdig te informeren over de laatste actualiteiten geeft het tijdschrift u ondersteuning in de dagelijkse praktijk. Hiertoe biedt het NTVO praktijkgerichte overzichtsartikelen, casuïstiek, richtlijnartikelen, proefschriften, nieuws over klinische studies, columns, interviews, congresnieuws en nog veel meer!

ABONNEMENTEN VOOR MEDISCH PROFESSIONALS

Neemt u een abonnement op NTVO via deze website op de online en de gedrukte versie, dan ontvangt u:

  • 8 x per jaar een gedrukt tijdschrift in uw brievenbus
  • onbeperkt digitaal toegang tot alle inhoud van alle uitgaven van NTVO vanaf 2012
  • 8 x per jaar een nieuwsbrief per mail (optioneel), zoveel mogelijk gericht op uw interesses

Neemt u een abonnement met alleen online toegang tot NTVO, dan krijgt u:

  • onbeperkt digitaal toegang tot alle inhoud van alle uitgaven van NTVO vanaf 2012
  • 8 x per jaar een nieuwsbrief per mail zoveel mogelijk gericht op uw interesses (optioneel)

Bijkomend voordeel: u bent altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen zonder alle internationale wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van de oncologie te hoeven bijhouden!

Dat doet het NTVO immers voor u!

ABONNEMENT OF LOS ARTIKEL KOPEN ALS CONSUMENT?

De site biedt dan de mogelijkheid om losse artikelen te kopen of om tegen een geringe betaling een abonnement af te sluiten op online toegang tot de inhoud van NTvO vanaf 2012.