PROEFSCHRIFTBESPREKING

Moleculaire beeldvorming met PET-scans bij de behandeling van patiënten met kanker

NTVO - jaargang 20, nummer 6, december 2023

dr. S.R. Verhoeff

SAMENVATTING

Op 11 mei 2023 promoveerde Sarah Verhoeff aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op haar proefschrift, getiteld: ‘Molecular PET imaging to steer treatment for cancer patients’. Haar promotoren waren prof. dr. C.M.L. van Herpen (afdeling Medische Oncologie, Radboudumc), prof. dr. M.M. van den Heuvel (afdeling Longziekten, Radboudumc) en prof. dr. S. Heskamp (afdeling Beeldvorming, Nucleaire Geneeskunde, Radboudumc). Copromotor was dr. E.H.J.G. Aarntzen (afdeling Beeldvorming, Nucleaire Geneeskunde, Radboudumc). De belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift worden hieronder beschreven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2023;20:255–7)

Lees verder

Behandeloptimalisatie en farmacogenetica van systemische en intraperitoneale chemotherapie bij colorectale kanker

NTVO - jaargang 20, nummer 6, december 2023

dr. E.C. Hulshof

SAMENVATTING

Op 31 mei 2023 promoveerde Emma Claire Hulshof aan de Universiteit Leiden op haar proefschrift getiteld ‘Treatment optimisation and pharmacogenetics of systemic and intraperitoneal chemotherapy in colorectal cancer’. Promotores waren prof. dr. H.J. Guchelaar (afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie, LUMC) en prof. dr. A.J. Gelderblom (afdeling Medische Oncologie, LUMC). Copromotor was dr. M.J. Deenen (ziekenhuisapotheker Catharina Ziekenhuis en onderzoeker LUMC). De belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift worden hieronder beschreven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2023;20:251–4)

Lees verder

Hypoxie en tumormicro-omgeving bij plaveiselcelcarcinomen in het hoofdhalsgebied

NTVO - jaargang 20, nummer 5, oktober 2023

drs. J.E. Swartz

SAMENVATTING

Op 27 juni 2023 promoveerde Justin Swartz aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift getiteld ‘Hypoxia and tumor micro-environment in head and neck squamous cell carcinoma’. Promotores waren prof. dr. R. de Bree (afdeling Hoofd-Hals-Chirurgische Oncologie, UMC Utrecht) en prof. dr. S.M. Willems (afdeling Pathologie, UMC Groningen). De belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift worden hieronder beschreven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2023;20:219–21)

Lees verder

Op weg naar een behandeling op maat voor vrouwen met eierstokkanker?

NTVO - jaargang 20, nummer 4, september 2023

dr. P. van der Ploeg

SAMENVATTING

Op 13 januari 2023 promoveerde Phyllis van der Ploeg aan de Universiteit Maastricht op haar proefschrift getiteld ‘Unravelling the role of signal transduction pathways in high-grade serous carcinogenesis, the road towards personalized treatment of ovarian cancer?’. Het promotieonderzoek werd begeleid door prof. dr. Ruud Bekkers (Catharina Ziekenhuis, Eindhoven en GROW School for Oncology and Developmental Biology, Universiteit Maastricht), dr. Jurgen Piek (Catharina Ziekenhuis en Catharina Kanker Instituut), dr. Sandrina Lambrechts (Maastricht Universitair Medisch Centrum+) en dr. Anja van de Stolpe (Drug Companion Diagnostics Company – Therapeutics). Download het proefschrift via: https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/portalfiles/portal/118042972/c7715.pdf

(NED TIJDSCHR ONCOL 2023;20:185–7)

Lees verder

Biomarkers voor individualisatie van platinumhoudende therapie bij patiënten met niet-kleincellige longkanker

NTVO - jaargang 20, nummer 4, september 2023

dr. D.C. de Jong

SAMENVATTING

Op 23 maart 2023 promoveerde D.C. de Jong aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift getiteld ‘Biomarkers for individualizing platinum-based therapy of patients with non-small cell lung cancer’. Het promotieonderzoek werd begeleid door prof. dr. A.C.G. Egberts en dr. V.H.M. Deneer (beiden afdeling Klinische Farmacie, UMC Utrecht) en dr. G.J.M. Herder (afdeling Longgeneeskunde, Meander MC). De belangrijkste bevindingen worden hieronder beschreven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2023;20:182–4)

Lees verder

Moleculaire karakteristieken en voorspellingen voor het beoordelen van uitkomsten bij Barrett oesofagusen slokdarmkanker

NTVO - jaargang 20, nummer 3, juli 2023

drs. S.J.M. Hoefnagel

SAMENVATTING

Op 1 december 2022 promoveerde dr. S.J.M. Hoefnagel aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift getiteld ‘Molecular characterization and prediction to assess outcomes in Barrett’s esophagus and esophageal cancer’. Promotor was prof. dr. K.K. Krishnadath (afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten, Amsterdam UMC). Dit proefschrift bestaat uit twee delen: deel 1 getiteld ‘Moleculaire subgroepen in slokdarmkanker met implicaties voor patiëntmanagement’ en deel 2 getiteld ‘Biomarkerstudies in Barrett oesofagus’. De belangrijkste bevindingen uit deel 1 van het proefschrift worden hieronder beschreven. Deze zijn een aanvulling op de eerdere publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie (2021;18:79–86).

(NED TIJDSCHR ONCOL 2023;20:135–7)

Lees verder

Farmacologische benaderingen om de individuele farmacotherapie te optimaliseren bij patiënten met borstkanker

NTVO - jaargang 20, nummer 3, juli 2023

dr. C.L. Braal

SAMENVATTING

Op 29 juni 2022 promoveerde dr. C.L. Braal aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op zijn proefschrift getiteld ‘Pharmacological approaches to optimize the individual pharmacotherapy in breast cancer patients’. Het onderzoek in dit proefschrift werd mogelijk gemaakt door een subsidie van Mrace (Erasmus Universiteit) en Novartis. Het promotieonderzoek werd begeleid door prof. dr. A.H.J. Mathijssen als promotor en dr. S.L.W. Koolen en dr. A. Jager als copromotoren, allen verbonden aan de afdeling Interne Oncologie van het Erasmus MC Kanker Instituut. De belangrijkste bevindingen worden hieronder beschreven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2023;20:131–4)

Lees verder