PROEFSCHRIFTBESPREKING

Geïndividualiseerde doserings-strategieën voor oncolytica en intratumorale farmacokinetiek

NTVO - jaargang 21, nummer 3, juli 2024

dr. R.A.G. van Eerden

SAMENVATTING

Op 7 juli 2023 promoveerde Ruben Alexander Georg van Eerden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift getiteld ‘Individualized dosing strategies for oncolytic agents and intratumoral pharmacokinetics’. Prof. dr. R.H.J. Mathijssen (afdeling Interne Oncologie, Erasmus MC Kankerinstituut) was zijn promotor. Copromotor was dr. S.L.W. Koolen (post-doctoraal onderzoeker binnen het translationele farmacologielaboratorium van de afdeling Interne Oncologie en ziekenhuisapotheker, Erasmus MC). De belangrijkste bevindingen uit het proefschrift worden hieronder kort beschreven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2024;21:129–31)

Lees verder

Software voor behandelplanning van HIPEC

NTVO - jaargang 21, nummer 3, juli 2024

dr. D.R. Löke

SAMENVATTING

Op 21 juni 2023 promoveerde Daan R. Löke aan de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift, getiteld ‘Treatment planning software for HIPEC’. Zijn promotoren waren prof. dr. L.J.A. Stalpers (afdeling Radiotherapie, Amsterdam UMC) en prof. dr. P.J. Tanis (afdeling Chirurgie, Amsterdam UMC). Copromotoren waren dr. J. Crezee en dr. H.P. Kok (afdeling Radiotherapie, Amsterdam UMC). De belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift worden hieronder beschreven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2024;21:126–8)

Lees verder

Farmacologisch individualiseren van de behandeling met doelgerichte therapie bij patiënten met niet-kleincellige longkanker

NTVO - jaargang 21, nummer 2, mei 2024

dr. G.D.M. Veerman

SAMENVATTING

Op 21 juni 2023 promoveerde dr. Marijn Veerman aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift ‘Personalising small-molecule kinase inhibitor treatment for patients with non-small cell lung cancer’. Promotoren waren prof. dr. Ron A.H.J. Mathijssen (afdeling Interne Oncologie, Erasmus MC) en prof. dr. Anne-Marie C. Dingemans (afdeling Longgeneeskunde, Erasmus MC). Copromotor was dr. Stijn L.W. Koolen (afdeling Interne Oncologie, Erasmus MC). De belangrijkste bevindingen uit het proefschrift worden hieronder beschreven. Dr. Veerman ontving recentelijk tevens de Vera Bonta-prijs 2024, die om het jaar wordt uitgereikt voor beste proefschrift naar longkanker van de gehele Benelux. Deze is uitgereikt op 19 januari jl. in de Koepelkerk te Amsterdam tijdens het Nationaal Longkanker Symposium.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2024;21:87–9)

Lees verder

‘Becoming the Apex Predator’: verbetering van immuuntherapeutische strategieën bij patiënten met thoracale maligniteiten

NTVO - jaargang 21, nummer 2, mei 2024

dr. D.W. Dumoulin

SAMENVATTING

Op 26 januari 2024 promoveerde Daphne Dumoulin aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op haar proefschrift getiteld ‘Becoming the Apex Predator: improving immunotherapeutic strategies in patients with thoracic malignancies’. Dit promotieonderzoek werd begeleid door prof. dr. J.G.J.V. Aerts en prof. dr. A.C. Dingemans (afdeling Longgeneeskunde, Erasmus MC). De belangrijkste bevindingen worden hieronder beschreven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2024;21:84–6)

Lees verder

Diagnostiek en behandeling van bronchiaal carcinoïdtumoren

NTVO - jaargang 21, nummer 1, maart 2024

dr. E.M.B.P. Reuling

SAMENVATTING

Op 17 november 2023 promoveerde Ellen Reuling aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift getiteld ‘Diagnostics and treatment in bronchial carcinoid tumors’. Promotor was prof. dr. H.J. Bonjer, chirurg bij Amsterdam UMC, en copromotoren waren dr. J.M.A. Daniels (longarts, Amsterdam UMC) en dr. C. Dickhoff (chirurg, Amsterdam UMC). De belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift worden hieronder beschreven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2024;21:36–9)

Lees verder

Moleculaire beeldvorming met PET-scans bij de behandeling van patiënten met kanker

NTVO - jaargang 20, nummer 6, december 2023

dr. S.R. Verhoeff

SAMENVATTING

Op 11 mei 2023 promoveerde Sarah Verhoeff aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op haar proefschrift, getiteld: ‘Molecular PET imaging to steer treatment for cancer patients’. Haar promotoren waren prof. dr. C.M.L. van Herpen (afdeling Medische Oncologie, Radboudumc), prof. dr. M.M. van den Heuvel (afdeling Longziekten, Radboudumc) en prof. dr. S. Heskamp (afdeling Beeldvorming, Nucleaire Geneeskunde, Radboudumc). Copromotor was dr. E.H.J.G. Aarntzen (afdeling Beeldvorming, Nucleaire Geneeskunde, Radboudumc). De belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift worden hieronder beschreven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2023;20:255–7)

Lees verder

Behandeloptimalisatie en farmacogenetica van systemische en intraperitoneale chemotherapie bij colorectale kanker

NTVO - jaargang 20, nummer 6, december 2023

dr. E.C. Hulshof

SAMENVATTING

Op 31 mei 2023 promoveerde Emma Claire Hulshof aan de Universiteit Leiden op haar proefschrift getiteld ‘Treatment optimisation and pharmacogenetics of systemic and intraperitoneal chemotherapy in colorectal cancer’. Promotores waren prof. dr. H.J. Guchelaar (afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie, LUMC) en prof. dr. A.J. Gelderblom (afdeling Medische Oncologie, LUMC). Copromotor was dr. M.J. Deenen (ziekenhuisapotheker Catharina Ziekenhuis en onderzoeker LUMC). De belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift worden hieronder beschreven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2023;20:251–4)

Lees verder