Jaargang 21, Nummer 3, Juli 2024

Inhoudsopgave

richtlijnen

Herziening van oncologische richtlijnen: achtergrond en werkwijze

J. Tra, S. Hofstede, F. Willeboordse, T. van Dalen, R. de Bree


overzichtsartikelen

Desensitisatie als behandeloptie bij hypersensitiviteit voor antitumormedicijnen

E.M. Hutten, H. Dijkstra, M. Jalving, H.N.G. Oude Elberink, A.A.J.M. van de Ven


Microbiota-immuuninteracties bij kankerontwikkeling en behandeling

S. Dieleman, L. Hillege, J. Ziemons, L.F.S. Kooreman, J. Penders, A. Boleij, H.I. Grabsch, M.L. Smidt


oncologische observatie

Spontane regressie van een patiënt met een niet-kleincellig bronchuscarcinoom

J.S. Duurkens, E.A. Kastelijn, F.M.N.H. Schramel