SAMENVATTING

Op 7 juli 2023 promoveerde Ruben Alexander Georg van Eerden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift getiteld ‘Individualized dosing strategies for oncolytic agents and intratumoral pharmacokinetics’. Prof. dr. R.H.J. Mathijssen (afdeling Interne Oncologie, Erasmus MC Kankerinstituut) was zijn promotor. Copromotor was dr. S.L.W. Koolen (post-doctoraal onderzoeker binnen het translationele farmacologielaboratorium van de afdeling Interne Oncologie en ziekenhuisapotheker, Erasmus MC). De belangrijkste bevindingen uit het proefschrift worden hieronder kort beschreven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2024;21:129–31)