SAMENVATTING

Op 21 juni 2023 promoveerde Daan R. Löke aan de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift, getiteld ‘Treatment planning software for HIPEC’. Zijn promotoren waren prof. dr. L.J.A. Stalpers (afdeling Radiotherapie, Amsterdam UMC) en prof. dr. P.J. Tanis (afdeling Chirurgie, Amsterdam UMC). Copromotoren waren dr. J. Crezee en dr. H.P. Kok (afdeling Radiotherapie, Amsterdam UMC). De belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift worden hieronder beschreven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2024;21:126–8)