Jaargang 21, Nummer 1, Maart 2024

Inhoudsopgave

richtlijnen

Richtlijn voor informeren van patiënten en verkrijgen van ‘informed consent’ bij moleculaire tumordiagnostiek

M. Vlaming, A. Wagner, E. Bunnik, D.A.E. Hairwassers, C. Louis, V.P.J. Coonen, L.E. van der Kolk, L. van Leeuwen-Snoeks, W.W.J. de Leng, A.R. Mensenkamp, K. Monkhorst, B. Piet, M.M.A. Verhoeven, R.M. Bijlsma, M.G.E.M. Ausems


overzichtsartikelen

Progesteron is een belangrijke oorzaak van borstkanker

H.J.T. Coelingh Bennink, I.J. Schultz


therapie actueel

Huidige inzichten in de behandeling van KRAS-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom

S.M. Ernst, J.H. von der Thüsen, A.-M.C. Dingemans


klinische trial

[18F]F-FAPI-PET-CT voor de identificatie van onbekende primaire tumoren

E. Droogers, M.P. Hendriks, S.E.M. Veldhuijzen van Zanten, namens het studieteam FAPI for CUP


Gepersonaliseerde bestraling van de hals op geleide van de schildwachtklierprocedure bij patiënten met een plaveiselcelcarcinoom van keelholte of strottenhoofd met een klinisch negatieve hals: de PRIMO-studie

S. van den Bosch, R.P. Takes, M. de Ridder, R. de Bree, A. Al-Mamgani, W.H. Schreuder, F.J.P. Hoebers, S. van Weert, J.B.W. Elbers, J.A. Hardillo, T.W.H. Meijer, B.E.C. Plaat, M.A. de Jong, J.C. Jansen, D.J. Wellenstein, G.B. van den Broek, W.V. Vogel, A.I.J. Arens, J.H.A.M. Kaanders


journal scan

Nieuw perspectief behandeling mammacarcinoom: het afzien van schildwachtklierprocedure bij laagrisicopatiënten

Y.A. Civil, S. van der Velde, S.A.L. Bartels, H.J.G.D. van den Bongard