Jaargang 20, Nummer 2, Mei 2023

Inhoudsopgave

overzichtsartikelen

Radiatiegeïnduceerde lymfopenie: een aloude bijwerking met nieuwe relevantie

P.J.J. Damen, J.J. Sonke, C.T. Muijs, M. Peters, J.S.A. Belderbos, P.S.N. van Rossum


Optimalisatie van de zorgketen moleculaire diagnostiek bij niet-kleincellig longcarcinoom in Noord-Nederland

V.D. de Jager, B.N. Cajiao Garcia, A. ter Elst, W. Timens, C.C.H.J. Kuijpers, L.C. van Kempen, E. Schuuring, A.J. van der Wekken, S.M. Willems


OVERZICHTSART

DIRECT-2: kortdurend vastendieet om de effectiviteit van neoadjuvante chemotherapie te verbeteren bij hormoongevoelige, HER2-negatieve borstkanker

N. de Gruil, G.J. Liefers, S. Schagen, E. Meershoek-Klein Kranenbarg, M. Duijm-de Carpentier, M.E. van Veen-Lievaart, S.C.H. Hinnen, M.J.P. Welters, S.H. van der Burg, H. Pijl, J.R. Kroep, Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG)