De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 5,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het programma ‘Betere bestraling van binnenuit’ ofwel ‘UNderstanding the RAdiobiology of therapeutic medical radioNUclides ( UNRANU)’. In het UNRANU-programma wordt onderzoek gedaan naar de productie en de medische inzetbaarheid van radionucliden. Prof. dr. Sandra Heskamp en dr. Antonia Denkova zijn verbonden aan dit programma en lichten hun onderzoek toe.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2023;20:59–61)