Dr. Paulone Evers is belangenbehartiger Gelijke toegang tot innovatieve behandelingen bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Zij zet zich in voor een snellere toegang tot nieuwe kankergeneesmiddelen voor Nederlandse patiënten en doet daarvoor een aantal aanbevelingen. “Ik denk dat we de lappendeken aan procedures die we zo langzamerhand in Nederland hebben gecreëerd, zouden moeten vervangen door een veel eenduidiger, transparanter en duidelijker systeem.”

(NED TIJDSCHR ONCOL 2023;20:56–8)