Jaargang 18, Nummer 3, Mei 2021

Inhoudsopgave

overzichtsartikelen

Genexpressieverschillen tussen slokdarmplaveiselcelcarcinomen na de behandeling van hodgkinlymfoom en sporadische primaire slokdarmplaveiselcelcarcinomen

S.J.M. Hoefnagel, B.L.M. Ykema, L.S. Rigter, L.L. Kodach, G.A. Meijer, F.E. van Leeuwen, H.N. Khan, P. Snaebjornsson, B.M.P. Aleman, A. Broeks, S.L. Meijer, K.K. Wang, B. Carvalho, M.E. van Leerdam, K.K. Krishnadath


oncologische observatie

Valkuilen bij het preoperatief stadiëren van het rectumcarcinoom

A.-H. Chaman Baz, F.B.M. Joosten, M.A.J. de Roos, B.W.M. Spanier, E.J. Spillenaar Bilgen, G.M. de Jong


X