Jaargang 18, Nummer 2, April 2021

Inhoudsopgave

overzichtsartikelen

De mogelijke invloed van endocriene therapie en CDK4/6-remmers op cognitie bij het mammacarcinoom

P.R. Lee Meeuw Kjoe, E. van der Wall, S.B. Schagen


De rokende patiënt en radiotherapie: slechtere oncologische uitkomsten van de behandeling

J.L. Kuiper, G.H. Westerveld, L.R.C.W. van Lonkhuijzen, L.J.A. Stalpers


oncologische observatie

Krukenberg-tumoren bij een colorectaal carcinoom

M.T.D. Weiland, S.D. Bakker, M.J. Flens, F.C. den Boer


X