Jaargang 11, Nummer 4, Juni 2014

Inhoudsopgave

overzichtsartikelen

Prevalentie van potentiële geneesmiddelinteracties bij patiënten met kanker, behandeld met orale antikankermiddelen

F.M. de Man, F. Piran, D.H.S. Brundel, C. Neef, T. van Gelder, R.H.J. Mathijssen, D.M. Burger, F.G.A. Jansman, R.W.F. van Leeuwen


Adjuvante chemotherapie voor mammacarcinoom in een perifeer ziekenhuis: een kwaliteitsonderzoek

K.A. Frerichs, J.C.B. Hunting, M. Los, P.C. de Jong


X