Jaargang 19, Nummer 6, September 2022

Inhoudsopgave

ZORG VAN DE TOEKOMST

Voordelen en knelpunten in thuistoediening van chemo- en immuuntherapie

Y.M. Bilgin, J.F.M. Pruijt, B.M.B. Murphy, K. de Theije, C.H.J. Bekkers, K. van der Heijden


overzichtsartikelen

Galwegdrainage bij perihilair cholangiocarcinoom

D.M. de Jong, S. Franssen, A. Moelker, C.J. Pek, L.M.J.W. van Driel, B. Groot Koerkamp


oncologische observatie

Laserablatie bij een irresectabel glioblastoom

C.L.G. Neutel, I. Viozzi, C.G. Overduin, M. ter Laan


KLINISCHE TRIALS

De FURTHER-studie: een gerandomiseerd onderzoek naar geFocusseerd UltRageluid en RadioTHERapie voor niet-invasieve palliatieve pijnbehandeling van patiënten met botmetastasen

R. Hovenier, D.J. Slotman, C. Bos, L.W. Bartels, J.J.C. Verhoeff, N. Kasperts, M.N.G.J.A. Braat, J.J. Verlaan, E.C.J. Phernambucq, M.F. Boomsma, C.T.W. Moonen, H.M. Verkooijen


X