Jaargang 19, Nummer 5, Augustus 2022

Inhoudsopgave

overzichtsartikelen

Gamma-knife-radiochirurgie voor Hersenmetastasen

L.G. Merckel, L. Bollen, R. Post, D. Brandsma, P. Hanssens, E. Wiegman, H. Vos-Westerman, W.A. van den Brink, J. Schasfoort, F. Wittkamper, L. Dewit, C.A.M. Marijnen, G.R. Borst


oncologische observatie

‘Radiation-recall’-reactie na COVID-19-vaccinatie

N.P.M. Kuijsters, A. van Erkelens, L.P.H.M. Hoffmann, R.J.W. Arts, A.P.H. Jansen, P.G. Westhoff


KLINISCHE TRIALS

Intraperitoneale paclitaxel voor patiënten met primair maligne peritoneaal mesothelioom, een fase I/II- dosisescalatie- en veiligheidsstudie: INTERACT MESO

J.P. van Kooten, M.V. Dietz, N.A.D. Guchelaar, A.R.M. Brandt-Kerkhof, S.L.W. Koolen, J.W.A. Burger, R.H.J. Mathijssen, C. Verhoef, J.G.J.V. Aerts, E.V.E. Madsen


Fase I-dosisescalatiestudie: actinium-225-PSMA-therapie voor patiënten met gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom

S.W. Ling, A.A.M. van der Veldt, T. Brabander