Jaargang 19, Nummer 4, Juni 2022

Inhoudsopgave

LEEFSTIJLGENEESKUNDE

Leefstijladvisering binnen de oncologie. Wat houdt ons nog tegen? Een kwalitatieve studie naar belemmerende en bevorderende factoren

J.A.L. Ypma, A. Oerlemans, H.J. Bloemendal, R. Verstralen, L.A.L.M. Kiemeney


richtlijnen

De Nederlandse richtlijn voor diagnostiek en behandeling van koorts bij neutropene patiënten met kanker: een samenvatting

J.R. de la Court, A.H.W. Bruns, A.H.E. Roukens, I.O. Baas, K. van Steeg, M.L. Toren-Wielema, M. Tersmette, N.M.A. Blijlevens, R.A.G. Huis in ’t Veld, T.F.W. Wolfs, W.J.E. Tissing, Y. Kyuchukova, J. Heijmans


overzichtsartikelen

Biomarkers voor de behandeling van pancreasadenocarcinoom

M. Verheij, E.E. Vietsch, G.J. Strijk, C.H.J. van Eijck


KLINISCHE TRIALS

TIMEPAN-studie: timing van chemotherapie bij asymptomatische patiënten met gemetastaseerd pancreascarcinoom

S. Augustinus, H.W.M. van Laarhoven, M.G. Besselink, J.W. Wilmink, voor de Dutch Pancreatic Cancer Group