Jaargang 19, Nummer 1, Februari 2022

Inhoudsopgave

ZORG VAN DE TOEKOMST

Transformatie van de dagelijkse zorgpraktijk naar een verantwoord lerend zorgsysteem

R. van der Graaf, R.H.P. Wouters, T. Rigter, R.H.H. Groenwold, M.C. de Vries, A.L. Bredenoord


overzichtsartikelen

Het bevorderen van interdisciplinair onderzoek op het gebied van hoofd-halskanker door een multicenter longitudinale prospectieve cohortstudie: het ‘Netherlands Quality of life and Biomedical Cohort’ (NET-QUBIC) datawarehouse en biobank

I.M. Verdonck-de Leeuw, F. Jansen, R.H. Brakenhoff, J.A. Langendijk, R.P. Takes, C.H.J. Terhaard, R.J. Baatenburg de Jong, J.H. Smit, C.R. Leemans


Therapeutische kankervaccins

S.H. van der Burg


oncologische observatie

Thoracale lymfadenopathie bij een testistumor: valkuilen in de diagnostiek

G. Bosmans, G. Ruiter, H. van Boven, J.M. Kerst