SAMENVATTING

Wereldwijd lijkt er in toenemende mate een wens om de praktijk van de zorg te transformeren naar een zogeheten lerend zorgsysteem (‘learning health(care) system’; LHS), ook binnen de oncologie. In een LHS zijn zorg en wetenschappelijk onderzoek nauw verbonden. Een belangrijke drijfveer voor het willen realiseren van een LHS is de gedachte dat de zorg kan worden geoptimaliseerd op basis van informatie uit de dagelijkse patiëntenzorg. Een LHS kan van toegevoegde waarde zijn ten opzichte van de traditionele manier waarop we kennis vergaren in de medische wereld. Het omvormen van zorgpraktijken naar lerende zorgpraktijken vergt veel van de gezondheidszorg en alle daarbij betrokken partijen. Er zijn diverse methodologische, organisatorische en ethische uitdagingen om een lerend zorgsysteem te laten slagen. Daartoe is het essentieel dat de noodzaak van het leren voor de zorg breed wordt gedragen om de kennis voor de patiënt van nu en morgen te kunnen verbeteren.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2022;19:10-4)