Jaargang 18, Nummer 4, Juni 2021

Inhoudsopgave

overzichtsartikelen

Diagnostiek en behandeling van immuun-‘checkpoint’-remmergeïnduceerde enterocolitis: handvatten voor de klinische praktijk

M.C. Barnhoorn, J.G.P. Reijnders, A.E. van der Meulen-de Jong, M.E. van Leerdam, J.M. van Dieren, L.J.A.C. Hawinkels, K.P.M. Suijkerbuijk, H.W. Kapiteijn, F.D.M. Schaik, M. Slingerland


oncologische observatie

Anti-PD1/PD-L1-geïnduceerde hemofagocytaire lymfohistiocytose bij gemetastaseerd melanoom

I. Feijen, M.F. Hilgersum, A. Joosse, K.A.T. Naipal