Jaargang 15, Nummer 2, Maart 2018

Inhoudsopgave

overzichtsartikelen

Ontwikkelingen in de lokale therapie van colorectale levermetastasen

F.B. Achterberg, M.C. Burgmans, H.W. Kapiteijn, H.M. Ceha, H.H. Hartgrink, R.J. Swijnenburg


klinische trial

Prospectief Landelijk CRC-cohort: een infrastructuur voor klinische studies naar darmkanker

D.E.W. van der Kruijssen, G.R. Vink, R.R.J. Coebergh van den Braak, G.L. Beets, M. Berbée, F.H. Beverdam, H.J. Bloemendal, M.C. Burgmans, P.P.L.O. Coene, H. van Cruijsen, J.W.T. Dekker, F.L.G. Erdkamp, J.W.B. de Groot, H.H. Helgason, M.P. Hendriks, R. Hoekstra, I.H.J.T. de Hingh, J.N.M. IJzermans, M. Los, A.M. May, P. Nieboer, M. de Noo, N.A.J.B. Peters, C.J.A. Punt, P. Quarles van Ufford-Mannesse, R.C. Rietbroek, W.W.H. Roeloffzen, A.H.W. Schiphorst, D.W. Sommeijer, H.B.A.C. Stockmann, A.J. ten Tije, F.O. The, M.L.R. Tjin-A-Ton, A.M.T. van der Velden, H.M. Verkooijen, M. Vermaas, W.J. Vles, F.J. Vogelaar, J. de Vos-Geelen, D.D.E. Zimmerman, G.A. Meijer, M. Koopman


Effectiviteit van atezolizumab en carboplatine bij patiënten met gemetastaseerde lobulaire borstkanker: de GELATO-studie

L. Voorwerk, M. Kok