Jaargang 15, Nummer 1, Februari 2018

Inhoudsopgave

overzichtsartikelen

Nieuwste doorbraak bij immuuntherapie: adjuvante behandeling

S. Wilgenhof, J.B.A.G. Haanen


Directe orale anticoagulantia bij kankergeassocieerde veneuze trombo-embolie

P.L. den Exter, T. van der Hulle, F.A. Klok, M.V. Huisman


klinische trial

NICHE-studie: preoperatief nivolumab, ipilimumab en COX2-remming bij vroegstadium-coloncarcinoom

M. Chalabi, M.E. van Leerdam, J.G. van den Berg, A.G. Aalbers, G.L. Beets, J.B.A.G. Haanen, E.E. Voest


X