Jaargang 12, Nummer 4, Juni 2015

Inhoudsopgave

overzichtsartikelen

Behandeling van gemetastaseerde neuro-endocriene pancreastumoren: een multidisciplinaire benadering

K.M.A. Dreijerink, M.E.T. Tesselaar, W.H.M. Verbeek, M.R. Vriens, I.H.M. Borel Rinkes, B. de Keizer, M.G.E. Lam, G.D. Valk


Robotchirurgie bij hoofd-halskanker

P.D. de Veij Mestdagh, M.W.M. van den Brekel, L.E. Smeele


oncologische observatie

Vroegdetectie cruciaal bij oncologische patiënten met het zeldzame PTEN hamartoom tumorsyndroom

J.J.C. Verhoeff, G. van Tienhoven, H. Rijna, P.W.G. van der Linden, C.J. Dommering, L. Moonen, A. van den Brink


therapie actueel

Levertransplantatie voor primair Leverkanker

C.M. den Hoed, R.A. de Man, J.N.M. IJzermans, H.J. Metselaar, D. Sprengers


richtlijnen

De richtlijn PTEN hamartoom tumorsyndroom

C.M. Kets, S.W. ten Broeke, P. Bult, B.A.H. Caanen, N. Hoogerbrugge, J.A. de Hullu, T.P. Links, J. van der Meijden, S. Pouwels, J.H. Schieving, H.F.A. Vasen, M.J. Velthuis, H.M. Zonderland