Jaargang 12, Nummer 3, Mei 2015

Inhoudsopgave

overzichtsartikelen

Primaire intracraniële kiemceltumoren bij volwassenen: een praktische benadering

J.M.M. Gijtenbeek, J.E.C. Bromberg, B.G. Baumert, F.Y.F.L. de Vos, E. Kurt, A.M. Westermann, P. Wesseling


oncologische observatie

Een grote bijniertumor: bijnierschorscarcinoom?

J.M.J. Schreinemakers, J. Smit, J.F. Langenhuijsen, J.H.W. de Wilt


Een ongewoon seminoom

A.S.B. Conijn-Mensink, J. Buter, L. Rozendaal


klinische trial

IMPACT: op weg naar een gepersonaliseerde antikankerbehandeling met behulp van moleculaire beeldvorming. Drie lopende studies voor mamma-, colorectaal en niercelcarcinoom

E.J. van Helden, S.C. van Es, F. Bensch, E. Boon, C.W. Menke-van der Houven van Oordt, C.P. Schröder, C.M.L. van Herpen, A.H. Brouwers, A.W.J.M. Glaudemans, O.S. Hoekstra, W.J.G. Oyen, W.T.A. van der Graaf, H.M.W. Verheul, E.G.E. de Vries


Gerandomiseerd fase 3-onderzoek waarbij behandeling met tumorinfiltrerende lymfocyten wordt vergeleken met ipilimumab bij patiënten met inoperabele melanoommetastasen

M.H. Geukes Foppen, M. van Klinken, J.B.A.G. Haanen


journal scan

Nivolumab (anti-PD1) bij gemetastaseerd melanoom

K.P.M. Suijkerbuijk, F.Y.F.L. de Vos