Jaargang 10, Nummer 7, November 2013

Inhoudsopgave

overzichtsartikelen

Immuuntherapie bij longkanker

M.M. van den Heuvel


Wat gebeurt er met het advies van de multidisciplinaire oncologiebespreking?

W.M. Bakker, V.E.A. van Bruggen, F.A.L.M. Eskens, J.W. Mens, G.W. Venn-de Bruin, P.W. Plaisier


Determinanten van het zoeken naar psychosociale steun door mannen met prostaatkanker

L. Daeter, A.P. Visser, T. van der Hooft-Leemans


richtlijnen

Nieuwe richtlijn proximale galwegen Galblaascarcinoom

T.M. van Gulik, E. Sieders, J.J.F. de Groot, M.J. Bruno


klinische trial

Olaparib gecombineerd met locoregionale radiotherapie voor inoperabele, gemetastaseerde of inflammatoire borstkanker

R. de Haan, B. van Triest, C. Vens, J.H.M. Schellens, M. Verheij, P.H.M. Elkhuizen, G.S. Sonke