Jaargang 10, Nummer 6, September 2013

Inhoudsopgave

therapie actueel

Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van HER2-positieve borstkanker

M.S. van Ramshorst, G.S. Sonke


richtlijnen

Nieuwe richtlijn ‘Cervixcarcinoom’

K.N. Gaarenstroom


klinische trial

Optimaliseren van de neoadjuvante systemische behandeling bij HER2-positieve borstkanker: de TRAIN-2-studie

M.S. van Ramshorst, J.V. van Thienen, J.M. Stouthard, S.C. Linn, G.S. Sonke