Special

Androgeenreceptorremming bij niet-gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom

NTVO - 2021, nummer Man/vrouw special, june 2021

drs. P. van Rijn

In de afgelopen jaren is een drietal tweede generatie androgeenreceptorantagonisten geregistreerd voor de behandeling van niet-gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom. Van twee daarvan werden onlangs aanvullende resultaten gepubliceerd ten aanzien van algehele overleving en het sterfterisico. Reden voor een update van de huidige inzichten.

Lees verder

Online adaptief bestralen met kunstmatige intelligentie

NTVO - 2021, nummer Man/vrouw special, june 2021

dr. W. Nanhoe

Met behulp van online adaptief bestralen kan nauwkeuriger worden bestraald met minder stralingslast op omliggende organen. In het Medisch Spectrum Twente (MST) wordt online adaptieve bestraling met Ethos® therapy sinds 2020 toegepast. Radiotherapeut-oncologen drs. Elisabeth de Wit en drs. Eveline Koiter vertellen over hun praktijkervaringen hiermee bij respectievelijk prostaatcarcinoom en gynaecologische tumoren.

Lees verder

Hersenmetastasen bij mammacarcinoom: een groeiend probleem

NTVO - 2021, nummer Man/vrouw special, june 2021

dr. M. Dooper

Hersenmetastasen zijn veelvoorkomend bij patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom, met name HER2-positief gemetastaseerd mammacarcinoom. De incidentie lijkt toe te nemen, mogelijk als gevolg van betere opsporing, een verouderende bevolking en – paradoxaal – een meer effectieve behandeling van het mammacarcinoom. Effectieve behandeling van hersenmetastasen bij mammacarcinoom blijft lastig.

Lees verder

Nieuwe medicijnen voor behandeling HER2-positief mammacarcinoom

NTVO - 2021, nummer Man/vrouw special, june 2021

dr. M. Dooper

Bij circa 20–25% van alle patiënten met mammacarcinoom brengen de tumorcellen de membraangebonden tyrosinekinasemembraanreceptor HER2 in overmaat tot expressie. Vanwege de celgroei bevorderende werking is overexpressie van HER2 een ongunstige prognostische parameter. Inmiddels zijn er diverse medicijnen ontwikkeld, die HER2 als aangrijpingspunt hebben.

Lees verder

Meer mogelijkheden tot maatwerk bij HR+/HER2-mammacarcinoom

NTVO - 2021, nummer Man/vrouw special, june 2021

dr. M. Dooper

De komst van nieuwe, doelgerichte medicijnen maakt het mogelijk meer maatwerk te leveren bij de behandeling van patiënten met (gemetastaseerd) hormoonreceptor positief (HR+), HER2-negatief (HER2-) mammacarcinoom. Naast de remming van mTOR met everolimus en CDK4/6-remmers, kunnen bij patiënten met een BRCA1/2-of PIK3CA-mutatie ook respectievelijk PARP-remmers of de PI3K-remmer alpelisib worden ingezet. In dit artikel wordt een overzicht geschetst van deze verschillende behandelmogelijkheden bij HR+/HER2- mammacarcinoom.

Lees verder

Gepersonaliseerde en doelmatige inzet van adjuvante chemotherapie bij vroegstadium mammacarcinoom

NTVO - 2021, nummer Man/vrouw special, june 2021

drs. D. Vrouwenvelder , dr. W. Nanhoe

Een deel van de vrouwen met mammacarcinoom kan adjuvante chemotherapie overslaan, zonder dat daardoor hun ziektevrije overlevingskans vermindert.1 Dr. Jan Drooger en dr. Felix De Jongh, beiden internist-oncoloog in het Borstcentrum Zuid-HollandZuid, locatie Ikazia ziekenhuis in Rotterdam, vertellen hoe zij de Oncotype DX Breast Recurrence Score® test inzetten om patiënten met vroegstadium borstkanker meer gepersonaliseerde zorg te bieden.

Lees verder

Nut van debulking bij recidief ovariumcarcinoom nog steeds onduidelijk

NTVO - 2021, nummer Man/vrouw special, june 2021

dr. M. Dooper

Alhoewel het nut van cytoreductieve chirurgie als behandeling van nieuw gediagnosticeerd ovariumcarcinoom al jaren als een paal boven water staat, bestaat er al decennialang discussie over cytoreductieve chirurgie bij vrouwen met een recidief ovariumcarcinoom. De uitkomsten van de 3 recent gepubliceerde prospectieve, gerandomiseerde studies geven hierover vooralsnog nog geen uitsluitsel.

Lees verder
X