Jaargang 20, Nummer 5, Oktober 2023

Inhoudsopgave

overzichtsartikelen

Innovaties in de kinderoncologische chirurgie

M.H.W.A. Wijnen, M. Fitski, A.F.W. van der Steeg


klinische trial

De INTERACT-II-studie: intraperitoneale irinotecan met FOLFOX en bevacizumab voor irresectabele colorectale peritoneale metastasen

T.B.M. van den Heuvel, N.A.D. Guchelaar, V.C.J. van de Vlasakker, R.J. Lurvink, S.L.W. Koolen, E. van Meerten, A.R.M. Brandt-Kerkhof, E.V.E. Madsen, R.J.F. Bax, I.H.J.T. de Hingh, S.W. Nienhuijs, G.J. Creemers, I.E.G. van Hellemond, C. Verhoef, dr. A.H.J. Mathijssen, J.W.A. Burger


Prestatie en prognostische waarde van Ga-FAPI-PET/CT bij niet-kleincellig longkanker (PROFILE): pilotstudie naar een nieuwe radiotracer voor diagnostiek

P.E. Borgonje, G.J.M. Herder, L.M. Andrews, P. van Horssen, J.M.H. de Klerk