Jaargang 17, Nummer 3, Mei 2020

Inhoudsopgave

overzichtsartikelen

Hartschade als een laat effect van de behandeling van kinderkanker

E.C. de Baat, J.M. Leerink, R. Merkx, E.A.M. Feijen, H.J.H. van der Pal, L. Kapusta, J. Loonen, W.E.M. Kok, L.C.M. Kremer, A.M.C. Mavinkurve-Groothuis


richtlijnen

Modulaire revisie richtlijn colorectaal carcinoom

P.J. Tanis, M. Intven


oncologische observatie

‘Goedaardige’ pulmonale metastasen

M. Verduin, J. Beckervordersandforth, A. Hoeben, T.W.H. Alleman, M.H.M.E. Anten, D.B.P. Eekers, J.A.J. van der Pol, M.P.G. Broen


therapie actueel

Neoadjuvante immuuntherapie bij de behandeling van patiënten met stadium III-melanoom

I.L.M. Reijers, E.A. Rozeman, J.M. Versluis, C.U. Blank


klinische trial

De GERSOC-studie: een multicenter, cluster-gerandomiseerde studie naar de waarde van het verrichten van geriatrische screening bij de behandeling van oudere patiënten met een primair ovariumcarcinoom

J.W. Trum, N.J. van Soolingen, L.V. van de Poll-Franse, M.E. Hamaker, C.A.R. Lok, V.P. Retel, W.G. Groen, C.H. Smorenburg