Jaargang 15, Nummer 6, September 2018

Inhoudsopgave

overzichtsartikelen

Immuuntherapie en het hepatocellulair carcinoom

L. Noordam, J. Kwekkeboom, R.A. de Man, D. Sprengers


oncologische observatie

‘Dancing eyes-dancing feet syndrome’ oftewel opsoclonus-myoclonus-syndroom als eerste uiting van een kleincellig longcarcinoom

P.M.J. Plomp, E.A. Kastelijn, S.W.A. van Haarlem, F.M.N.H. Schramel


klinische trial

Radium-223-chloride versus rhenium-188-HEDP ter behandeling van patiënten met ossaal gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom: de RaRe-studie

J.C.L. Notohardjo, E.W. Bouman-Wammes, H.J. Bloemendal, R. Lange, R. ter Heine, J.M. van Dodewaard, H.M.W. Verheul, J.M.H. de Klerk, A.J.M. van den Eertwegh


Intraoperatieve beeldvorming bij peritonitis carcinomatosa van colorectale origine: een fase 1/2-studie

F.M.K. Elekonawo, J.M. de Gooyer, O.C. Boerman, A.J.A. Bremers, M. Rijpkema, J.H.W. de Wilt