Jaargang 14, Nummer 6, September 2017

Inhoudsopgave

klinische trial

CRITICS-II: een multicentrum gerandomiseerde fase 2-studie naar de optimale preoperatieve behandeling met chemotherapie en/of chemoradiotherapie van het resectabel maagcarcinoom

R.M. van Amelsfoort, N.C.T. van Grieken, E.P.M. Jansen, H.W.M. van Laarhoven, P. Muller-Timmermans, J.W. van Sandick, ir. H. van Tinteren, M. Verheij


Voorkom overbehandeling van laaggradig DCIS: doe de LORD-studie!

S. Alaeikhaneshir, L.E. Elshof, K. Tryfonidis, C. Poncet, K. Aalders, E. van Leeuwen-Stok, R.M. Pijnappel, N. Bijker, E.J.T.H. Rutgers, F. van Duijnhoven, J. Wesseling