Jaargang 14, Nummer 4, Juni 2017

Inhoudsopgave

therapie actueel

‘Therapeutic drug monitoring’ van tamoxifen

C.L. Braal, A. Jager, R.H.J. Mathijssen, S.L.W. Koolen


klinische trial

De NVALT25-ELDAPT-studie: selectie van de optimale behandeling voor de oudere patiënt met stadium III niet-kleincellig longcarcinoom

E.J.M. Driessen, M.L.G. Janssen-Heijnen, H.A. Maas, A.M.C. Dingemans, J.G.M. van Loon