Jaargang 13, Nummer 2, Maart 2016

Inhoudsopgave

overzichtsartikelen

Interesse in lotgenotencontact voor vrouwen met een erfelijke aanleg voor borstkanker: resultaten van een online enquête

M.J. Fischer, J.P. Gopie, M. den Heijer, S.R. Muntz, A. Tibben


richtlijnen

Revisie van de richtlijn ‘Dyspneu in de palliatieve fase’

A. de Graeff, A.A.F. Baas, E. Jordens, A. Kodde, P.J. Schimmel, J. Vlayen, M.G. Gilsing