Jaargang 11, Nummer 8, December 2014

Inhoudsopgave

overzichtsartikelen

Geriatrische oncologie in Nederland: een enquête naar de huidige zorg, knelpunten en mogelijkheden tot verbetering

A.H.W. Schiphorst, J.M. Jonker, C.H. Smorenburg, H. Struikmans, T. Rozema, A. Pronk, J.E.A. Portielje, M.E. Hamaker


oncologische observatie

Na 20 insultvrije jaren: status epilepticus na start met cisplatine-bevattende chemotherapie

B.P.C. van Oijen, K. Mansour, N. van Orshoven, C. Mestres Gonzalvo, R. Janknegt, P.H.M. van der Kuy


therapie actueel

Behandeling van gliomen met bevacizumab

T.J. Snijders, F.Y.F.L. de Vos, M.J. van den Bent


richtlijnen

Nieuwe richtlijn neuro-endocriene tumoren van de tractus digestivus en pancreas

W.W. de Herder, A.C.M. van der Togt-van Leeuwen


klinische trial

Neoadjuvante behandeling met MAPK-remmers bij aanvankelijk irresectabele stadium III-melanomen

L.M. Pronk, J.A. van der Hage, B. van der Hiel, H. Mallo, S. ter Meulen, J.B.A.G. Haanen