Jaargang 11, Nummer 6, September 2014

Inhoudsopgave

overzichtsartikelen

De schildwachtklierprocedure bij mondholtecarcinomen in een vroeg stadium: huidige stand van zaken en mogelijkheden tot verbetering

D.A. Heuveling, G.A.M.S. van Dongen, R. de Bree


De Dutch Lung Radiotherapy Audit (DLRA): resultaten van een landelijke pilot

D. Henneman, M. ten Berge, C.G. Verhoef, M. Ploegmakers, J. Bussink, C. Tissing-Tan, E. Vonk, A. van der Wel, M. Verheij, A. Dekker, J.S.A. Belderbos


oncologische observatie

Palliatieve radiotherapie bij het Ovariumcarcinoom

J. Rozenberg, F. Jeurissen, H. Struikmans, T.C. Stam


X