Jaargang 11, Nummer 2, Maart 2014

Inhoudsopgave

overzichtsartikelen

Behandeling van doorbraakpijn bij patiënten met kanker

A. de Graeff


Radiotherapie bij oligometastasen

G. Griffioen, M. Dahele, C.J.A. Haasbeek, B.J. Slotman


oncologische observatie

Uitgebreide polyposis van de maag geassocieerd met een SMAD4-genmutatie

L.M. Kager, C.M. Aalfs, S.L. Meijer, R. Timmer, C.A. Seldenrijk, J.J. Bergman, E. Dekker, B.A.J. Bastiaansen


klinische trial

Innovatieve combinatie van doelgerichte middelen voor de behandeling van gemetastaseerd BRAF-gemuteerd colorectaal carcinoom

R.M.J.M. van Geel, R. Bernards, E.E. Voest, M.P.J.K. Lolkema, A. Cats, S. Sleijfer, F.A.L.M. Eskens, J.H.M. Schellens