SONCOS (stichting oncologische samenwerking) is het platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking in de oncologische zorg tussen beroepsverenigingen. SONCOS staat voor een multidisciplinair kwaliteitsbeleid in de oncologische zorg.

Lees meer