Spiegelinformatie verslagjaar 2020

april 2022 SONCOS Van de redactie

Met de resultaten van de SONCOS-uitvraag van verslagjaar 2020 heeft platform Oncologie – SONCOS voor de tweede keer spiegelinformatie teruggeven aan de zorginstellingen die deze hebben ingevuld. De zorginstellingen kunnen zich met behulp van de spiegelinformatie vergelijken met de andere zorginstellingen die de uitvraag hebben ingevuld. Daarnaast geeft platform Oncologie – SONCOS een overzicht van de resultaten geanonimiseerd door aan de wetenschappelijke verenigingen, leden van het platform, zodat deze kunnen worden meegenomen in de kwaliteitscyclus.
Met deze terugkoppeling van spiegelinformatie willen we het cyclisch leren en verbeteren in de oncologische zorg ondersteunen. We hopen hiermee de kwaliteit van de oncologische zorg hoog te houden en verder te verbeteren. Vanuit platform Oncologie – SONCOS is de wens om deze spiegelinformatie de komende jaren verder te ontwikkelen en steeds beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften in de praktijk.

RESULTATEN VERSLAGJAAR 2020

Het jaar 2020 is het eerste jaar van de COVID-19-crisis. Doordat de zorg tijdens een aantal pieken in de crisis moest worden afgeschaald, heeft dit waarschijnlijk invloed gehad op de cijfers, echter zal deze invloed per instelling verschillen. De oncologische zorg is wel een van de domeinen geweest waarbinnen zo min mogelijk is afgeschaald. In de cijfers is daarom ook nog steeds te zien dat het grootste gedeelte van de instellingen de normen halen, net als in 2019. In het rapport valt daarnaast op dat voor laag-volume, hoog-complexe oncologische zorg al duidelijk een centralisatie heeft plaatsgevonden, aangezien het aantal instellingen dat de zorg levert beperkt is en de volumenormen over het algemeen ruimer worden gehaald. Verbetering in het aantal instellingen dat de norm haalt is nog mogelijk bij systeemtherapie voor het niercelcarcinoom en bij chirurgische behandeling van neuro-endocriene tumoren en gynaecologische tumoren. De algemene normen worden juist heel goed gehaald door de instellingen en ook de normen voor mammacarcinoom, melanoom en chirurgische behandeling bij niercelcarcinoom worden (bijna) volledig gehaald. Een groot deel van de instellingen die een norm niet haalt, geeft aan dat door de COVID-19-crisis een afname/stagnatie is geweest in het aantal behandelingen.