Onderzoekscall KWF

januari 2022 SONCOS Van de redactie

KWF heeft in haar hernieuwde ambitie meer aandacht voor het verbeteren van de palliatieve zorg. Wetenschappelijk onderzoek levert een grote bijdrage aan deze verbetering. Van 22 februari tot 12 mei 2021 kunnen weer onderzoeksvoorstellen worden ingediend. Hierbij zijn álle aanvragen meer dan welkom, maar KWF moedigt aanvragen binnen verschillende aandachtsgebieden extra aan. Een van die aandachtsgebieden is ‘Evidence-based symptoombestrijding in de palliatieve zorg’.

Meer weten?
Kijk dan op www.kwf.nl/onderzoek/kwf-programmaonderzoek-implementatie/onderzoeksfocus2021-2 of neem contact op met Eveline Noteboom via enoteboom@kwf.nl.