SONCOS-normeringsrapport versie 10 (2022) gepubliceerd

mei 2022 SONCOS Van de redactie

Het platform Oncologie-SONCOS heeft inmiddels de tiende editie van het SONCOS-normeringsrapport gepubliceerd. Dit rapport bevat normen voor het verlenen van goede en verantwoorde multidisciplinaire oncologische zorg. De normen worden opgesteld door de beroepsgroep zelf. Door het jaarlijks actualiseren van het SONCOS-normeringsrapport wordt geborgd dat de normen meebewegen met de ontwikkelingen in het oncologisch veld. In deze jubileumeditie is een extra hoofdstuk opgenomen over normen en kwaliteitscriteria voor oncologienetwerken.

Het platform Oncologie-SONCOS geeft in het nieuwe hoofdstuk een eerste aanzet voor normering van oncologienetwerken. Deze normen gaan gelden vanaf januari 2024. Komend jaar gaat het platform, in nauwe samenwerking met belangrijke koepelorganisaties, door met de verdere uitwerking en zo nodig aanpassing van de normen voor netwerken, waarbij ook wordt gekeken naar implementatie en haalbaarheid.

Daarnaast zijn er, zoals elk jaar, wijzigingen in de tumorspecifieke normen. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen hierin zijn:

  • Normen voor systemische behandeling van melanoom gelden vanaf nu voor maligne melanoom, ongeacht stadium.
  • Verruiming van de volumenorm voor I-131-behandeling van schildkliercarcinoom naar alle I-131-behandelingen van schildkliercarcinoom, niet meer alleen ablatieve behandelingen.
  • Verduidelijking van de ingrepen die worden verstaan onder rectumresecties.
  • Verduidelijking van de verschillende lokalisaties die onder de definitie ‘hoofd-halstumoren’ vallen.
  • Toevoeging van een volumenorm voor partiële nefrectomieën.
  • Toevoeging van criteria over de behandeling met IOIO bij longcarcinoom in de bijlage van het rapport.
  • Uitbreiding van de kwaliteitscriteria voor AYA-zorg in de bijlage van het rapport.
  • Update van de veldnorm ‘Voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica’ in de bijlage van het rapport.

Het normeringsrapport met alle recente wijzigingen is openbaar beschikbaar en wordt gebruikt door professionals en instellingen in de oncologische zorg en zorgverzekeraars om de kwaliteit in de oncologische zorg te borgen. Het rapport is te vinden op de themapagina ‘Platform Oncologie – SONCOS’ op de website van de Federatie Medisch Specialisten (www.demedischspecialist.nl/soncos).