SONCOS VERENIGING

mei 2020 SONCOS Van de redactie

SONCOS (stichting oncologische samenwerking) is het platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking in de oncologische zorg tussen beroepsverenigingen. SONCOS staat voor een multidisciplinair kwaliteitsbeleid in de oncologische zorg.

Hierbij worden verschillende activiteiten ondernomen, waaronder:

  • Het jaarlijks herzien van het SONCOS normeringsrapport met inbreng vanuit de aangesloten beroepsverenigingen
  • Het in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland uitvragen van de SONCOS normen
  • Het organiseren van congressen en symposia voor kennisdeling en –ontwikkeling
  • Het door ontwikkelen van kwaliteitsregistraties
  • Deelname in de Taskforce Oncologie

SONCOS is destijds opgericht door prof. dr. Caro Koning, emeritus-hoogleraar Radiotherapie, prof. dr. Jean Klinkenbijl, hoogleraar Chirurgische Oncologie en prof. dr. ir. Koos van der Hoeven, hoogleraar Medische Oncologie, met als belangrijkste doel om de multidisciplinaire zorg voor kankerpatiënten te verbeteren.

SONCOS is een initiatief van: