2e lustrum SONCOS: behaalde resultaten en een blik in de toekomst

april 2022 SONCOS Van de redactie

Dit jaar is het 10 jaar geleden dat de drie belangrijkste beroepsgroepen betrokken bij de oncologische zorg in Nederland zich hebben verenigd in Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS). Op dinsdagmiddag en -avond 8 oktober vond daarom het 2e SONCOS lustrumsymposium plaats. Het programma had als thema: ‘Resultaten uit het verleden, garanties voor de toekomst’. Naast sessies over het verleden, de toekomst en reflecties van buitenaf werd er ook een paneldiscussie en een ‘fire place lecture’ gehouden met prominente sprekers als Marcel Daniëls, Willem Brethouwer, Ian Leistikow en Rob Pieters.

Eind november publiceren wij een HIGHLIGHTS SPECIAL van dit lustrumsymposium op deze website.

Ook is het de moeite waard om de interviews met de SONCOS oprichters Caro Koning, Jean Klinkenbijl en Koos van der Hoeven in het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie te bekijken en hun visie voor de toekomst te lezen.

PROGRAMMA INHOUD LUSTRUMDAG IN VOGELVLUCHT

Resultaten uit het verleden
Tijdens de eerste sessie wordt teruggeblikt op de resultaten uit het verleden. Rob Tollenaar, voorzitter van DICA, schetst de opkomst en de resultaten van de kwaliteitsregistraties in de oncologie. Koos van der Hoeven, oud-voorzitter SONCOS, blikt terug op wat de centralisatie van hoog-complexe oncologische zorg ons heeft gebracht. Michel Wouters, oud-voorzitter SONCOS, schetst de ontwikkelingen die SONCOS de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

Garanties voor de toekomst
In de tweede sessie gaan we in op enkele klinische ontwikkelingen die de komende periode de oncologische zorg gaan veranderen. Henk Verheul, internist-oncoloog, Jan van Lanschot, chirurg-oncoloog en Coen Rasch, radiotherapeut-oncoloog, schetsen de ontwikkelingen in hun vakgebieden.

Reflecties van buitenaf
De derde sessie bestaat uit reflecties van buitenaf. SONCOS functioneert als platform oncologie in een complex zorglandschap waarin veel partijen zijn betrokken. Drie van deze partijen gaan in op hoe zij tegen de oncologische zorg en SONCOS aankijken vanuit hun perspectief: Willem Brethouwer vanuit de patiënten, Petra van Holst vanuit Zorgverzekeraars Nederland en Ian Leistikow vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

Paneldiscussie over verleden, heden, toekomst
Ook was er een levendige paneldiscussie, waarin de oprichters van SONCOS, Caro Koning, Jean Klinkenbijl en Koos van der Hoeven discussiëren over het verleden, heden en de toekomst. Het symposium wordt afgesloten met een inspirerend verhaal over de opkomst van het Prinses Máxima Centrum door Rob Pieters, medisch directeur.