proefschrift

Dosisoptimalisatie van orale doelgerichte antikankergeneesmiddelen

NTVO - 2016, nummer 2, march 2016

dr. D. de Wit

Samenvatting

Op 6 oktober 2015 promoveerde mw. D. de Wit aan de Universiteit Leiden op het proefschrift getiteld ‘Dose optimization of oral targeted therapies used in oncology’. Het onderzoek werd verricht in het LUMC onder begeleiding van promotores dhr. prof. dr. H.-J. Guchelaar, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, en dhr. prof. dr. A.J. Gelderblom, internist-oncoloog, beiden werkzaam in het LUMC, en co-promotor mw. dr. N.P. van Erp, ziekenhuisapotheker, werkzaam in het Radboudumc. Hieronder staan de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2016;13:61–3)

Lees verder

Het gebruik van resultaten uit de dagelijkse praktijk in long- en hoofd-halsoncologie

NTVO - 2016, nummer 1, february 2016

dr. N. van der Linden

Samenvatting

Op 23 oktober 2015 promoveerde N. van der Linden aan de Erasmus Universiteit op het proefschrift getiteld ‘The use of real-world data in lung and head and neck oncology’. Het onderzoek werd verricht op het ‘institute for Medical Technology Assessment’ (iMTA) onder begeleiding van prof. dr. C.A. Uyl-de Groot. Het proefschrift toont het belang van dagelijkse praktijkinformatie over behandelingen tegen longkanker en hoofd-halskanker.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2016;13:27–9)

Lees verder

Naar het verbeteren van kwaliteit van leven bij glioompatiënten en hun mantelzorgers

NTVO - 2015, nummer 8, december 2015

dr. F.W. Boele

Samenvatting

Gliomen zijn de meest voorkomende primaire maligne hersentumoren. Patiënten en hun naasten krijgen niet alleen te maken met de diagnose en behandeling van kanker, maar de ziektespecifieke neurologische en cognitieve symptomen kunnen eveneens diep ingrijpen op hun dagelijks leven. Op 11 mei 2015 promoveerde mw. F.W. Boele aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In haar proefschrift worden verschillende studies beschreven die zich richten op symptoombestrijding en het verbeteren van kwaliteit van leven bij glioompatiënten en hun naasten. Promotores waren prof. dr. J.J. Heimans en prof. dr. I.M. Verdonck-de Leeuw. Dr. M. Klein en dr. J.C. Reijneveld waren copromotoren.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2015;12:327–9)

Lees verder

De zoektocht naar markers voor agressieve prostaatkanker

NTVO - 2015, nummer 7, november 2015

dr. R. Cremers

Samenvatting

Prostaatkanker is een heterogene ziekte, die curatief kan worden behandeld wanneer deze vroeg wordt ontdekt. Desondanks is de huidige consensus dat populatiebreed screenen leidt tot overbehandeling van tumoren die anders indolent zouden zijn gebleven. Op 28 april 2015 promoveerde Ruben Cremers aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In zijn proefschrift onderzocht hij mogelijke risicofactoren voor prostaatkanker en of er verschillen bestaan tussen ‘erfelijk prostaatkanker’ en prostaatkanker in de algemene populatie. Promotores waren prof. dr. L.A.L.M. Kiemeney, afdeling Health Evidence, Radboudumc, en prof. dr. H.F.A. Vasen, Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren en afdeling Maag, Darm en Leverziekten, Leids Universitair Medisch Centrum. Copromotores waren dr. I.M. van Oort, afdeling Urologie, en dr. S.H. Vermeulen, afdeling Health Evidence, beiden Radboudumc.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2015;12:286–8)

Lees verder

Nacontrole op maat voor vroegstadium Borstkanker

NTVO - 2015, nummer 6, september 2015

dr. M. van Hezewijk

Samenvatting

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in Europa. De toegenomen incidentie van en de verminderde sterfte door borstkanker leiden tot een groeiend aantal overlevenden in de nacontrole. De toegenomen aandacht voor kosteneffectiviteit van zorg en de groeiende belasting van de gezondheidszorg in de afgelopen jaren geven aanleiding om de frequente routinematige nacontroles in het ziekenhuis te heroverwegen bij gebrek aan bewijs voor hun toegevoegde waarde. Op 13 mei 2015 promoveerde drs. M. van Hezewijk aan de Universiteit van Leiden. In haar proefschrift wordt de haalbaarheid van nacontrole-op-maat, gebaseerd op het risico op locoregionaal recidief geëvalueerd voor vroegstadium borstkankerpatiënten na curatieve behandeling. Promotores waren prof. dr. C.A.M. Marijnen, afdeling Radiotherapie, en prof. dr. C.J.H. van de Velde, afdeling Chirurgie, Leids Universitair Medisch Centrum.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2015;12:243–6)

Lees verder

Stappende bron bij brachytherapie voor prostaatkanker

NTVO - 2015, nummer 5, august 2015

dr. A.M. Dinkla

samenvatting

Brachytherapie met een tijdelijk implantaat, ook wel ‘stepping source brachytherapy’ genoemd, draagt bij aan een goede lokale controle bij prostaatkanker. Verschillende aspecten van deze behandeling werden onderzocht in het proefschrift van Anna Dinkla, waaronder het gebruik van MRI voor het bepalen van de dosisverdeling op de prostaat. Tevens werd de stabiliteit van het implantaat onderzocht bij gebruik van zogenoemde ‘self-anchoring’ katheters en de veranderingen in het prostaatvolume. Tot slot werd nieuwe software besproken en onderzocht, waarmee het opstellen van de dosisverdeling kan worden vereenvoudigd. Een methode werd ontwikkeld waarmee de radiotherapeutisch laborant of fysicus in samenspraak met de radiotherapeut op interactieve wijze door de verschillende mogelijkheden voor bestraling kan navigeren. Op 12 maart 2015 promoveerde Anna Dinkla aan de Universiteit van Amsterdam. Promotor was prof. dr. C.R. Rasch; co-promotores waren dr. B.R. Pieters, dr. A. Bel en dr. R. van der Laarse (allen afdeling Radiotherapie, AMC, Amsterdam).

(NED TIJDSCHR ONCOL 2015;12:201–4)

Lees verder

Diabetes en kanker: een gevaarlijke combinatie? De invloed van diabetes en kanker op overleving met een speciale focus op geneesmiddeleneffecten

NTVO - 2015, nummer 3, may 2015

dr. M.M.J. Zanders

Samenvatting

Op 6 februari 2015 promoveerde dr. M.M.J. Zanders aan Tilburg University op haar promotieonderzoek, getiteld ‘Diabetes and cancer – A dangerous liaison? The reciprocal impact of diabetes and cancer on outcomes with a special focus on drug effects’ onder begeleiding van promotoren prof. dr. L.V. van de Poll-Franse en prof. dr. H.R. Haak en copromotor dr. M.P.P. van Herk-Sukel. Het onderzoek is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Tilburg University, het PHARMO Instituut te Utrecht en Maxima Medisch Centrum te Veldhoven. Dit artikel beschrijft de belangrijkste bevindingen van haar proefschrift.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2015;12:125–9)

Lees verder
X