proefschrift

Hersenmetastasen bij longkankerpatiënten: klinische vraagstellingen ontrafeld

NTVO - 2016, nummer 8, december 2016

dr. L.E.L. Hendriks

Samenvatting

Op 23 september 2016 promoveerde dr. L.E.L. Hendriks aan de Universiteit van Maastricht op het proefschrift getiteld ‘Brain metastases in lung cancer patients: unraveling clinical questions’. Het onderzoek werd verricht op de afdeling Longziekten van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ onder begeleiding van prof. dr. A-M.C. Dingemans en prof. dr. E.F.M. Wouters. Het onderzoek toont aan dat hersenmetastasen ondanks geavanceerde beeldvorming en nieuwe behandelingen een belangrijk probleem zijn bij longkanker en dat overleving vaak kort is na diagnose.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2016;13:294–6)

Lees verder

Op weg naar gepersonaliseerde behandeling van en zorg voor patiënten met buikvliesuitzaaiingen van dikkedarmkanker

NTVO - 2016, nummer 7, november 2016

dr. E.M.V. de Cuba

Samenvatting

Op 9 juni 2016 promoveerde mw. E.M.V. de Cuba aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op het proefschrift, getiteld ‘Towards personalized medicine in treatment and care of patients with peritoneal metastases of colorectal cancer’. Het onderzoek werd verricht in het VU medisch centrum te Amsterdam onder begeleiding van co-promotor en promotores mw. dr. E.A. te Velde, chirurg, dhr. prof. dr. G.A. Meijer, patholoog, en dhr. prof. dr. H.J. Bonjer, chirurg. Hieronder staan de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2016;13:257–9)

Lees verder

Beeldvorming van tumorhypoxie met PET: een stap richting een individuele kankerbehandeling

NTVO - 2016, nummer 6, september 2016

dr. C.M.L. Zegers

Samenvatting

Op 9 maart 2016 promoveerde C.M.L. Zegers aan de Universiteit van Maastricht op het proefschrift getiteld ‘Imaging of tumor hypoxia with PET: a step towards individualized cancer treatment’. Het onderzoek werd verricht op de afdeling Radiotherapie (MAASTRO-Clinic) van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) onder begeleiding van prof. dr. P. Lambin. Het onderzoek toont aan dat tumorhypoxie met behulp van [18F]HX4-PET accuraat kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd, en daarnaast de mogelijkheid biedt om de reactie van de tumor op de behandeling te meten. Hiermee kan [18F]HX4-PET een bijdrage leveren richting een individuele kankerbehandeling.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2016;13:221–3)

Lees verder

Nieuwe ontwikkelingen binnen de biochemische diagnostiek naar het feochromocytoom

NTVO - 2016, nummer 4, june 2016

T.E. Osinga

Samenvatting

Feochromocytomen zijn zeldzame neuro-endocriene tumoren die catecholamines maken en uitscheiden. De afbraakproducten hiervan kunnen worden gemeten in het plasma en de urine als metanefrine, normetanefrine en 3-methoxytyramine. Op 3 februari 2016 promoveerde mw. T.E. Osinga aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar proefschrift is gericht op verbetering van de diagnostiek naar deze zeldzame tumoren door aanpassingen van de bestaande methoden en het ontwikkelen van nieuwe technieken.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2016;13:141–3)

Lees verder

Gedeelde besluitvorming bij de behandeling van stadium I niet-kleincellige longkanker

NTVO - 2016, nummer 4, june 2016

dr. W. Hopmans

Samenvatting

Op 6 april 20016 promoveerde Wendy Hopmans aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift, getiteld ‘Shared decision making about treatment for stage I non-small cell lung cancer’. Het onderzoek werd verricht in het VU medisch centrum/EMGO+ Instituut onder begeleiding van de promotoren mw. prof. dr. D.R.M. Timmermans (afdeling Sociale Geneeskunde) en dhr. prof. dr. S. Senan (afdeling Radiotherapie) en copromotor mw. dr. O.C. Damman (afdeling Sociale Geneeskunde). Hieronder staan de belangrijkste bevindingen weergegeven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2016;13:144–6)

Lees verder

Celtype van belang voor prognose darmkanker

NTVO - 2016, nummer 3, may 2016

dr. N. Hugen

Samenvatting

De behandeling van patiënten met een colorectaal carcinoom wordt in toenemende mate geïndividualiseerd op basis van patiënt- en tumorkarakteristieken. Het histologisch subtype is bekend voor ieder colorectaal carcinoom, maar wordt momenteel in beperkte mate gebruikt in de klinische praktijk. Het mucineus carcinoom komt voor bij 1 op de 8 patiënten met een colorectaal carcinoom. Aandacht voor de verschillende histologische subtypen kan het voorspellen van de overleving en het effect van een behandeling verbeteren en kan daarmee leiden tot meer op maat gesneden therapie. Op 7 januari 2016 promoveerde dr. Niek Hugen cum laude aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op het promotieonderzoek getiteld ‘Clinical and biological aspects of mucinous colorectal cancer’. Hij verrichte dit onderzoek onder begeleiding van prof. dr. J.H.W. de Wilt, afdeling Heelkunde en prof. dr. I.D. Nagtegaal, afdeling Pathologie.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2016;13:98–100)

Lees verder

Fenotypering binnen de oncologie

NTVO - 2016, nummer 2, march 2016

dr. F.L. Opdam

Samenvatting

Op 28 oktober 2015 promoveerde F.L. Opdam aan de Universiteit Leiden op het proefschrift, getiteld ‘Phenotyping in oncology’. Het onderzoek werd verricht in het LUMC onder begeleiding van promotor dhr. prof. dr. A.J. Gelderblom, internist-oncoloog, en dhr. prof. dr. H.-J. Guchelaar, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog. Hieronder staan de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2016;13:64–6)

Lees verder
X