proefschrift

Een farmacologische benadering voor het individualiseren van behandeling met anti-kankermiddelen

NTVO - 2014, nummer 2, march 2014

dr. A.J.M. de Graan

Samenvatting

Op 20 september 2013 is dr. A-J.M. de Graan gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam onder begeleiding van prof. dr. J. Verweij en prof. dr. R.H.J. Mathijssen. Haar proefschrift is getiteld ‘Een farmacologische benadering voor het individualiseren van behandeling met anti-kankermiddelen’ en is uitgevoerd op de afdeling Medische Oncologie van het Erasmus MC. In haar proefschrift wordt een klinisch farmacologische benadering van het individualiseren van therapie met docetaxel, paclitaxel en tamoxifen beschreven. De invloed van roken op de farmacologie van taxanen is onderzocht en er werd gevonden dat rokers minder hematologische toxiciteit hadden dan niet-rokers. Verder is met behulp van de DMET-chip een nieuwe manier toegepast om genetische variatie in het metabolisme van paclitaxel te onderzoeken. Ook is de invloed van de levertransporters ‘organic anion transporting polypeptide’ (OATP) op het metabolisme van docetaxel onderzocht. Door de aanzienlijke rol die deze transporters in het docetaxelmetabolisme spelen, wordt geadviseerd geen OATP-remmende middelen tijdens docetaxeltherapie toe te dienen. Daarnaast is de lichaamseigen stof 4β-hydroxycholesterol getest als voorspeller van taxanenmetabolisme. Als laatste is dextrometorfan gebruikt om de omzetting van tamoxifen correct te kunnen voorspellen.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2014;11:73–6)

Lees verder

Postoperatieve radiotherapie bij het endometriumcarcinoom: reduceren van overbehandeling en verbetering van kwaliteit van leven

NTVO - 2014, nummer 1, february 2014

dr. R.A. Nout

Samenvatting

Op 17 april 2013 promoveerde dr. R.A. Nout, cum laude, aan de Universiteit van Leiden op zijn promotieonderzoek, getiteld ‘Post operative radiation therapy in endometrial cancer: reducing overtreatment and improving quality of life’ onder begeleiding van prof. dr. C.L. Creutzberg en prof. dr. C.A.M. Marijnen, beiden verbonden aan de vakgroep Klinische Oncologie van het Leids Universitair Medisch Centrum, en dr. V.T.H.B.M. Smit, vakgroep Pathologie van het Leids Universitair Medisch Centrum. Hieronder staan de belangrijkste bevindingen van zijn onderzoek weergegeven.

(Ned Tijdschr Oncol 2014;11:40–2)

Lees verder

‘Magnetic resonance lymphography’ en lymfeklierbestraling bij prostaatkanker

NTVO - 2013, nummer 8, december 2013

dr. H.J.M. Meijer

Samenvatting

Op 28 mei 2013 promoveerde drs. H.J.M. Meijer aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het promotieonderzoek getiteld ‘Magnetic resonance lymphography and lymph node irradiation in prostate cancer’ onder begeleiding van de promotores prof. dr. J.H.A.M. Kaanders en prof. dr. J.O. Barentsz en copromoter dr. E.N.J.Th. van Lin. Ze is aios op de afdeling Radiotherapie van het Radboud Universitair Medisch Centrum. In dit proefschrift beschrijft zij de belangrijkste bevindingen die zijn gedaan met behulp van ‘magnetic resonance lymphography’ bij patiënten met prostaatkanker en de mogelijkheden die deze techniek creëert met betrekking tot lymfeklierbestraling.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2013;10:348–51)

Lees verder

Langetermijngevolgen van blootstelling aan DES in utero

NTVO - 2013, nummer 7, november 2013

ir. J. Verloop

Samenvatting

Op 20 maart 2013 promoveerde mw. ir. J. Verloop aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift ‘Langetermijngevolgen van blootstelling aan diethylstilbestrol (DES) in utero’. Het onderzoek werd verricht in het Antoni van Leeuwenhoek onder begeleiding van de promotoren prof. dr. F.E. van Leeuwen, prof. dr. Th.J.M. Helmerhorst en copromotor dr. M.A. Rookus. Het proefschrift beschrijft de langetermijngevolgen van blootstelling aan DES op de tweede generatie (DESdochters) en de derde generatie (DES-kleinkinderen) in de Nederlandse populatie. Het risico op ‘clear-cell’-adenocarcinoom blijkt nog steeds verhoogd te zijn op oudere leeftijd. Ook het risico op melanoom is verhoogd, maar is beperkt tot de jonge leeftijdsfase (<40 jaar). Screening lijkt niet effectief in het voorkomen van invasieve cervix/vaginatumoren, maar mogelijk wel in de detectie van een vroeger stadium. Gezien de resultaten lijkt het verstandig om DES-dochters onder controle te houden.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2013;10:297–9)

Lees verder

Klinische en moleculaire kenmerken van hooggradig osteosarcoom

NTVO - 2013, nummer 6, september 2013

dr. J.K. Anninga

Samenvatting

Op 9 januari 2013 heeft drs. J.K. Anninga zijn proefschrift, getiteld ‘Klinische en moleculaire kenmerken van hooggradig osteosarcoom’ verdedigd aan de Universiteit van Leiden onder begeleiding van prof. dr. P.C.W. Hogendoorn (promotor), afdeling Pathologie, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), prof. dr. R.M. Egeler (promotor), Division of Haematology, Oncology and Stem Cell transplantation, Hospital of Sick Children, University of Toronto, Canada, prof. dr. A.J. Gelderblom (promotor), afdeling Klinische Oncologie, LUMC, en dr. A.M. Cleton-Jansen (co-promotor), divisie Moleculaire Biologie, afdeling Pathologie, LUMC. Momenteel is dr. J.K. Anninga tijdelijk verbonden als oncoloog voor kinderen en jongvolwassenen aan de London Sarcoma Service, Teenagers and Young Adult Division, University College London Hospital in het Verenigd Koninkrijk. Dit artikel geeft de meest relevante resultaten van zijn proefschrift weer.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2013;10:255–8)

Lees verder

Distress opnieuw bekeken: een exploratief onderzoek vanuit de religiewetenschappen en medische wetenschappen

NTVO - 2013, nummer 5, august 2013

prof. dr. H.W.M. van Laarhoven

Samenvatting

Op 28 juni 2012 promoveerde mw. dr. H.W.M. van Laarhoven aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar promotieonderzoek getiteld ‘Rethinking distress: an exploration in religious studies and medicine’ onder begeleiding van prof. dr. J.B.A.M. Schilderman, verbonden aan de Faculteit van Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen, en prof. dr. J.B. Prins van de afdeling medische psychologie van het UMC St Radboud. Hieronder staan de belangrijkste bevindingen van haar onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2013;10:213–5)

Lees verder

Maagkanker: stagering, behandeling en kwaliteit van chirurgie

NTVO - 2013, nummer 4, june 2013

dr. J.L. Dikken

Samenvatting

Op 26 september 2012 promoveerde drs. J.L. Dikken aan de Universiteit Leiden op het promotieonderzoek getiteld ‘Gastric cancer: staging, treatment, and surgical quality assurance’. Hij deed dit onderzoek onder begeleiding van prof. dr. C.J.H. van de Velde (Leids Universitair Medisch Centrum) en prof. dr. M. Verheij (Nederlands Kankerinstituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis). Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2013;10:168–71)

Lees verder
X