proefschrift

Cilindercellaesies van de mamma

NTVO - 2012, nummer 4, june 2012

dr. A.H.J. Verschuur-Maes

Samenvatting

Cilindercellaesies (CCL’s) van de borst zijn mogelijke voorloperafwijkingen van borstkanker. Het zijn verwijde klierbuisjes van de borst die aan de binnenzijde worden bekleed door cilindrisch gevormde cellen (met of zonder atypie), vaak met secreet en/of microcalcificaties in de lumina. Op 31 januari 2012 promoveerde mw. drs. A.H.J. Verschuur-Maes aan de Universiteit Utrecht op het promotieonderzoek ‘Cilindercellaesies van de borst: klinische significantie en moleculaire achtergrond’. Zij deed dit onder begeleiding van promotor prof. dr. P.J. van Diest. Het doel van het onderzoek was om een beter begrip van CCL’s te krijgen en te komen tot goed onderbouwde adviezen voor de beste behandeling. Uit dit promotieonderzoek bleek dat CCL’s vaker worden gediagnosticeerd sinds de invoering van digitale mammografie vergeleken met analoge mammografie. Geadviseerd wordt om voor CCL’s met atypie gediagnosticeerd met een naaldbiopt een chirurgische resectie te verrichten vanwege de verhoogde kans op het vinden van borstkanker in de buurt van de CCL’s, en op de mogelijk verhoogde kans op progressie tot kanker vanuit CCL’s. Bovendien lijkt methylering een rol te hebben in het ontstaan van CCL’s naar analogie met de rol die methylering speelt bij borstkanker. In de mannelijke borst bleken CCL’s niet voor te komen.

CCL’s met atypie zijn daarom belangrijke voorlopers van borstkanker bij de vrouw en kunnen beter compleet worden verwijderd, maar lijken geen rol te spelen in de carcinogenese van de mannelijke borst.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2012;9:188–90)

Lees verder

Het tumormicromilieu bij hoofdhalscarcinomen. Een studie naar de voorspellende waarde van hypoxiegerelateerde markerprofielen

NTVO - 2012, nummer 3, may 2012

dr. I.J. Hoogsteen

Samenvatting

Op 24 juni 2011 promoveerde mw. drs. I.J. Hoogsteen aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het promotieonderzoek getiteld ‘Het tumormicromilieu bij hoofd-halscarcinomen. Een studie naar de voorspellende waarde van hypoxie-gerelateerde markerprofielen’ onder begeleiding van de promotores prof. dr. J.H.A.M. Kaanders, prof. dr. A.J. van der Kogel en prof. dr. H.A.M. Marres, allen verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hieronder staan de belangrijkste bevindingen van haar onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2012;9:149–51)

Lees verder

Richting MRI-geleide ‘High Intensity Focused Ultrasound’ voor borstkanker

NTVO - 2012, nummer 2, march 2012

dr. A.C. Schmitz

Samenvatting

Op 3 maart 2011 promoveerde mw. drs. A.C. Schmitz aan de Universiteit Utrecht op het promotieonderzoek getiteld ‘Richting MRI-geleide High Intensity Focused Ultrasound voor borstkanker’ onder begeleiding van promotor prof. dr. W.P.Th.M. Mali, verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), en copromotoren prof. dr. M.A.A.J. van den Bosch, verbonden aan het UMC Utrecht en dr. K.G. Gilhuijs, verbonden aan het UMC Utrecht en het NKI-AVL. Dr. A.C. Schmitz is momenteel arts-assistent in opleiding voor de radiologie in het UMC Utrecht. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van haar onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2012;9:97–100)

Lees verder

Verbetering van de multidisciplinaire behandeling van slokdarmkanker

NTVO - 2012, nummer 1, february 2012

dr. E.F.W. Courrech Staal

Samenvatting

Op 18 februari 2011 heeft dhr. drs. E.F.W. Courrech Staal zijn proefschrift, getiteld ‘Verbetering van de multidisciplinaire behandeling van slokdarmkanker’ verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam onder begeleiding van prof. dr. E.J.Th. Rutgers (promotor) en dr. J.W. van Sandick (copromotor), afdeling Chirurgische Oncologie, Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. Het doel van de onderzoeken beschreven in dit proefschrift was om de multidisciplinaire behandeling van slokdarmkanker te verbeteren. De onderzoeken zijn in 3 delen samengevat. Deel I heeft als titel ‘Chemoradiotherapie en chirurgie voor slokdarmkanker’, deel II is getiteld ‘Gebruik van pathologische markers in de behandeling van slokdarmkanker’ en deel III heeft als titel ‘Kwaliteitsaspecten in de behandeling van slokdarmkanker’.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2012;9:48–50)

Lees verder
X