proefschrift

Diagnose en salvagechirurgie van recidief larynxcarcinoom na radiotherapie

NTVO - 2017, nummer 6, september 2017

dr. L. van der Putten

Samenvatting

Op 16 juni 2017 promoveerde L. van der Putten aan de VU Universiteit op het proefschrift getiteld ‘Diagnosis and salvage surgery of recurrent laryngeal carcinoma after radiotherapy’. Het onderzoek werd verricht in het VU medisch centrum onder begeleiding van promotoren prof. dr. R. de Bree en prof. dr. C.R. Leemans, en copromotor prof. dr. O.S. Hoekstra. Hieronder staan de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2017;14:250–2)

Lees verder

Een blauwdruk voor multidisciplinaire snelle zorg voor de gastro-intestinale oncologie

NTVO - 2017, nummer 6, september 2017

dr. Y.L. Basta

Samenvatting

Op 29 april 2017 promoveerde Y.L. Basta aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift getiteld ‘A blueprint for multidisciplinary fast track gastrointestinal oncology care’. Het onderzoek naar een multidisciplinaire ééndagspolikliniek voor patiënten met gastro-intestinale maligniteiten (het Gastro-Intestinaal Oncologie Centrum Amsterdam) werd verricht bij het Academisch Medisch Centrum (AMC). Het onderzoek werd begeleid door prof. dr. P. Fockens en dr. K.M. Tytgat. Het proefschrift toont het belang aan van multidisciplinaire samenwerking voor patiënten met (gastro-intestinale) maligniteiten.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2017;14:247–9)

Lees verder

Behandeling van maligne pleuravocht

NTVO - 2017, nummer 4, june 2017

R.C. Boshuizen

Samenvatting

Op 3 februari 2017 promoveerde R.C. Boshuizen aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift, getiteld ‘Management of malignant pleural effusion’. Het onderzoek werd in het Antoni van Leeuwenhoek verricht onder begeleiding van promotor prof. dr. P. Baas, longarts, en co-promotor dr. M.M. van den Heuvel, longarts. Hieronder staan de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2017;14:160–3)

Lees verder

Tumorcellen kunnen niet tegen warmte: het verhogen van effectiviteit van hyperthermie bij baarmoederhalskanker

NTVO - 2017, nummer 4, june 2017

dr. A.L. Oei

Samenvatting

Milde hyperthermie – het lokaal verwarmen van de tumor tot 40–42,5°C gedurende ongeveer een uur – is een klinisch toegepaste antikankerbehandeling om radiotherapie of chemotherapie te versterken. Er is nog onvoldoende bekend over hoe hyperthermie radiotherapie en chemotherapie versterkt. In het proefschrift van dr. A.L. Oei is dit verder onderzocht. Ten eerste waarom hyperthermie zeer effectief is bij HPV-positieve baarmoederhalskanker. Daarnaast bleek uit zowel cellijnen, dierproeven als uit patiëntresultaten dat het tijdsinterval tussen hyperthermie en radiotherapie grotere invloed heeft op de effectiviteit dan de volgorde van de behandelingen. Tot slot lijkt de toevoeging van PARP-remmers aan hyperthermie en cisplatinum een veelbelovende strategie te zijn om de dosis cisplatinum te kunnen verlagen en daarmee de bijwerkingen te verminderen, zonder de effectiviteit te verlagen.

Op 24 maart 2017 promoveerde dr. A.L. Oei aan de Universiteit van Amsterdam. Promotores waren prof. dr. J.P. Medemaa,b en prof. dr. L.J.A. Stalpersa,b; co-promotores waren dr. N.A.P. Frankena,b en dr. H.P. Koka (aafdeling Radiotherapie en bLaboratorium voor Experimentele Oncologie en Radiobiologie (LEXOR), AMC, Amsterdam).

(NED TIJDSCHR ONCOL 2017;14:157–9)

Lees verder

Het personaliseren van de behandeling tegen kanker vanuit genetisch en farmacokinetisch oogpunt

NTVO - 2017, nummer 3, may 2017

dr. S. Bins

Samenvatting

Op 15 februari 2017 promoveerde drs. S. Bins aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift, getiteld ‘Personalizing anti-cancer treatment from genetic and pharmacokinetic perspective’. Het onderzoek werd verricht in het Erasmus MC Kanker instituut onder begeleiding van promotoren prof. dr. S. Sleijfer, internist-oncoloog, en prof. dr. A.H.J. Mathijssen, internist-oncoloog en klinisch farmacoloog. Het onderzoek in dit proefschrift omvat studies die beoogden om bestaande systemische therapieën in de oncologie preciezer toe te passen op basis van (genetische) tumorkenmerken, patiëntgebonden kenmerken en farmacokinetische parameters.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2017;14:122–4)

Lees verder

Klinische en moleculaire inzichten in primaire kinderlevertumoren

NTVO - 2017, nummer 2, march 2017

dr. V.B. Weeda

Samenvatting

Op 7 september 2016 promoveerde drs. V.B. Weeda aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Clinical and molecular insights into primary pediatric liver cancer’ onder begeleiding van dr. B. Singh, prof. dr. W.H. Lamers en prof. dr. D.C. Aronson. Het onderzoek werd verricht op het Tytgat Instituut/Academisch Medisch Centrum, Amsterdam en aan Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York, Verenigde Staten. Het proefschrift beoogt een update te geven van de klinische status van primaire levertumoren bij kinderen en vervolgens potentieel drijvende moleculaire afwijkingen in deze tumoren te onderzoeken om nieuwe therapeutische doelen te ontdekken.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2017;14:73–6)

Lees verder

Uitkomsten van behandeling met opioïden: de rol van klinische, farmacokinetische en genetische factoren

NTVO - 2017, nummer 1, february 2017

dr. A.W. Oosten

Samenvatting

Op 9 december 2016 promoveerde mw. dr. A. Oosten aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op het promotieonderzoek getiteld ‘Outcomes of treatment with opioids – the role of clinical, pharmacokinetic and genetic factors’. De onderzoeken die worden beschreven in het proefschrift werden verricht onder begeleiding van mw. prof. dr. C.C.D van der Rijt en dhr. prof. dr. A.H.J. Mathijssen, beiden als internist-oncoloog werkzaam op de afdeling Interne Oncologie van het Erasmus MC te Rotterdam. In dit artikel worden de belangrijkste resultaten van de onderzoeken samengevat.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2017;14:33–6)

Lees verder
X