Samenvatting

Op 15 februari 2017 promoveerde drs. S. Bins aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift, getiteld ‘Personalizing anti-cancer treatment from genetic and pharmacokinetic perspective’. Het onderzoek werd verricht in het Erasmus MC Kanker instituut onder begeleiding van promotoren prof. dr. S. Sleijfer, internist-oncoloog, en prof. dr. A.H.J. Mathijssen, internist-oncoloog en klinisch farmacoloog. Het onderzoek in dit proefschrift omvat studies die beoogden om bestaande systemische therapieën in de oncologie preciezer toe te passen op basis van (genetische) tumorkenmerken, patiëntgebonden kenmerken en farmacokinetische parameters.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2017;14:122–4)